Szukaj w serwisie

Wypadek w pracy, sprawy ZUS. Obsługa bezpośrednia i zdalna

1. Odszkodowanie od pracodawcy. Komu należne ?

O odszkodowania za wypadki w pracy, pracownicy mogą występować niezależnie od odszkodowania wypadkowego z ZUS czy posiadanych dobrowolnych polis ubezpieczeniowych (np. NW, grupowe, życiowe). Podstawą do takiego dodatkowego odszkodowania są obrażenia w związku z wykonywaną pracą. Pierwszym warunkiem jaki musi być spełniony, jest sporządzony protokół powypadkowy BHP. Pracodawca sporządza go wg wzoru i w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. Należy zadbać, aby okoliczności wypadku były zgodne z treścią protokołu, a powołani świadkowie, w sposób rzetelny opisali szczegóły zdarzenia. Gotowy protokół pracodawca zobowiązany jest przekazać do ZUS. Po uznaniu zdarzenia za wypadek w pracy przez ZUS, zostaje spełniony drugi warunek.

 

Kiedy odszkodowanie należne ?

Kolejnym kryterium są okoliczności wypadku. Z protokołu powypadkowego powinna wynikać wina innego pracownika lub musi być wykluczona wina samego poszkodowanego (gdy brak jest winnego wypadku). To trzeci warunek dochodzenia odszkodowania. Spełnione wszystkie trzy warunki łącznie stanowią warunek do skutecznego egzekwowania odszkodowania.

Brak podstaw do odszkodowania mogą stanowić też okoliczności zwane ‘nieszczęśliwym wypadkiem’. To sytuacja, gdy wina nie leży po stronie jakiegokolwiek pracownika, ale także nie było czynnika zewnętrznego, który miałby wpływ na okoliczności wypadku.

 

Jak zadbać o swoje prawa ?

Poszkodowany musi w trosce o swoje prawa, zadbać aby ustalenia komisji wypadkowej pracodawcy, były rzetelnie opisane. Sprostowanie protokołu oraz brak zgodności ze stanem faktycznym wiąże się z procesem w Sądzie Pracy i bez pozytywnego skutku nie ma mowy o odszkodowaniu.

Istotnym jest także, aby dokumentacja medyczna odzwierciedlała stan faktycznych skutków dla organizmu poszkodowanego.

 

Do kogo wystąpić o odszkodowanie ?

W wypadkach w pracy o odszkodowanie występuje się do odpowiedzialnego za wypadek. Nie należy kierować roszczeń do pracownika - nawet jeśli był winny - lecz do pracodawcy. Firmy posiadające polisy odpowiedzialności cywilnej są w lepszej sytuacji, gdyż roszczenie kieruje się do ubezpieczyciela. Wszystkie inne, które takiej polisy nie posiadają muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Wówczas choć to nie popularne, poszkodowany musi zmierzyć się z decyzją: czy odstąpić od odszkodowania i zadowolić się tylko świadczeniem z ZUS czy też egzekwować odszkodowanie bezpośrednio od pracodawcy. Na dochodzenie ma 3 lata. Po etapie polubownym - jeśli zachodzi taka konieczność - kierujemy sprawę do sądu. Obsługę prawną zapewniają radcy prawni i adwokaci.

2. Odszkodowanie wypadkowe z ZUS. Kiedy należne ?

Po uznaniu wypadku za wypadek w pracy i przedłożeniu dokumentacji medycznej, ZUS określa uszczerbek na zdrowiu. Za każdy 1% uszczerbku wypłaca jednorazowe odszkodowanie wypadkowe. Jego wysokość jest zmienna. Są przypadki, kiedy ZUS odmawia wypłaty tego świadczenia i to dosyć często w ostatnim czasie. Wtedy zapraszamy do nas po konsultację i analizę prawną. Niestety odmowa tego świadczenia z ZUS zawsze wymaga rozstrzygnięcia w Sądzie Pracy.

3. Sprawy pracownicze

Oferujemy pomoc prawną dla pracowników i pracodawców w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi ZUS, PIP, sądem pracy, konfliktem z pracodawcą/ pracownikiem i inne. Analiza jest bezpłatna, a koszty ponoszone po sprawie.

 

W ramach obsługi prawnej oferujemy:

  • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,

  • pomoc przy gromadzeniu dokumentacji i oświadczeń,

  • profesjonalną opinię prawną,

  • dochodzenie odszkodowania bez opłat wstępnych,

  • postępowanie polubowne oraz kontynuację w sądzie,

  • pełnomocnika procesowego w osobie radcy prawnego lub adwokata.

Zakres naszych usług jest szeroki - ale ograniczony do posiadanego doświadczenia. Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz 'Zgłoś szkodę' lub poprzez infolinię telefoniczną: 505 341 555. Po otrzymaniu potrzebnych dokumentów i informacji na temat sprawy, przedstawimy indywidualną ofertę pomocy prawnej.

Zapraszamy do kontaktu !

 

Poradą służy także Państwowa Inspekcja Pracy.

Przydatne akty prawne:

Kodeks Postępowania Cywilnego

Kodeks Pracy art 207

 

Nasi klienci oprócz tradycyjnej osobistej obsługi przedstawiciela Mediatora, mogą skorzystać z obsługi zdalnej dzięki Systemowi Obsługi Zdalnej (SOZ). W ramach tego zdalnie przeprowadzimy analizę sprawy oraz przyjmiemy zlecenie do realizacji. System Obsługi Zdalnej to bezpieczeństwo chroniące przed COVID oraz prawne / RODO.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Zapytanie kontaktowe zostało wysłane
Kiedy możemy zadzwonić?