Szukaj w serwisie

Pytania i porady

Kategoria

Pokaż
Wypadki w pracy

Za wypadek w pracy ZUS wypłacił wg mnie za mało odszkodowania. Miałem poważne obrażenia, a kwota nie pokrywa nawet kosztów leczenia.

Świadczenie wypadkowe z ZUS-u nie obejmuje dofinasowania leczenia, zwrotu kosztów i innych strat. Jest to zryczałtowana kwota w odniesieniu do uszczerbku na zdrowiu. Można wnosić o ponowną komisję lekarską, jeśli uszczerbek jest zbyt niski - wg ZUS.

Pokaż
Wypadki w pracy

W naszej firmie miał miejsce wypadek w pracy. Wina była brygadzisty, a poszkodowany to murarz. Posiadamy polisę OC, jednak jest ona mniejsza niż żądanie pracownika poszkodowanego. Czy w tej sytuacji musimy dopłacić brakującą kwotę żądania pracownika ?

Jeżeli kwota należnego odszkodowania będzie wyższa niż posiadana polisa, pracodawca z własnych środków musi dopłacić brakującą różnicę. Zanim jednak do takiej sytuacji dojdzie, po stronie pracownika jest udowodnić swoje roszczenie. Mówi o tym art.6 kodeksu cywilnego. Proszę powiadomić ubezpieczyciela o żądaniu pracownika, przekazać poszkodowanemu dane z posiadanej polisy i oczywiście czekać na krok z jego strony.

Pokaż
Wypadki w pracy

Na placu manewrowym ciężarówka TIR podczas wycofywania potrąciła innego pracownika. ZUS uznał to za wypadek w pracy. Czy może on wystąpić o odszkodowanie do pracodawcy ?

Prawdopodobnie odpowiedzialności za ten wypadek nie przypisze się pracodawcy lecz kierowcy ciężarówki. Było to zdarzenie związane z ruchem komunikacyjnym i odpowiedzialnością w ramach OC pojazdu. Ta odpowiedzialność jest przed odpowiedzialnością za wypadek w pracy i jednocześnie jest jedyną za wypadek spowodowany przez samochód ciężarowy.

Pokaż
Wypadki w pracy

Jestem kierowcą zawodowym. Miałem wypadek na autostradzie, gdyż zasłabłem. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy ? ZUS uznał to za wypadek w pracy.

Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest wina pracodawcy. Jeżeli potrafi pan udokumentować taką sytuację - będą podstawy do roszczeń. Informacje na temat winy pracodawcy może pan znaleźć w protokole wypadkowym. To że ZUS uznał to za wypadek w pracy, nie jest jednoznaczne z winą pracodawcy za wypadek.

Pokaż
Wypadki w pracy

Problem mam z uzyskaniem odszkodowania z PZU. Nie chcą uznać wypadku w pracy. Czekam na wynik mojego odwołania.

Jeśli mowa tu o polisie dobrowolnej, odpowiedzi tak łatwo nie można udzielić. Integralną częścią polisy są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), na które zgodził się pan. Tu nie kwestia porady lecz analizy pod kątem wspomnianych warunków do polisy. Z jakiego pwodu PZU odmówiło odszkodowania ? W jaki sposób zostało to uargumentowane ? Jakie są wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela ? Jaki jest zakres ochrony w ramach polisy ? Itd, itd.

Pokaż
Wypadki w pracy

W godzianach pracy musiałam pójść na pocztę. Idąc potknęłam się na chodniku i złamałam dotkliwie nogę. Czy należy mi się odszkodowanie od pracodawcy ? Jaką powinnam przygotować dokumentację ?

Aby skutecznie wystąpić do pracodawcy o odszkodowanie musi spełniony być warunek udokumentowanej winy pracodawcy. Drugim kluczowym warunkiem jest uznanie zdarzenia przez ZUS jako wypadek w pracy. Jeśli nie będzie mowy o winie pracodawcy, warto ustalić czy wina nie jest po stronie zarządcy chodnika.

Pokaż
Wypadki w pracy

Podczas wykrawania mięsa ostrzem noża obciąłem sobie kciuk. ZUS odmówił mi odszkodowania, gdyż twierdzą, że rażąco naruszyłem przepisy. Co mogę z tym zrobić ?

Niestety ZUS świadczenia wypadkowego może odmówić z powodu rażacego naruszenia przepisów. Jeżeli z tym się pan nie zgadza, proszę złożyć odwołanie. W Sądzie Pracy może pan wykazać, po czyjej stronie jest racja. Nie ocenimy problemu bez wglądu do wspomnianej decyzji oraz protokołu BHP wraz załącznikami.

Pokaż
Wypadki w pracy

Wypadek podczas wyładunku palet. Mam poważnie uszkodzoną stopę. Od m-ca czekam na protokół wypadkowy. O jakie odszkodowanie mogę się ubiegać ?

Na tym etapie o odszkodowaniu trudno mówić. Podstawą do roszczeń jest udokumentowanie winy pracodawcy. Do oceny wystarczy protokół wypadkowy. Dopóki pan go nie uzyska trudno mówić o podstawie do roszczeń. Proszę pamiętać, że ze wspomnianego protokołu nie powinna wynikać wina poszkodowanego pracownika lub powinna być wykluczona jego odpowiedzialność. Jeżeli pracodawca nadal będzie opóźniał jego sporządzenie, zalecamy zwrócić się o pomoc do PIP.

1 2 3