Szukaj w serwisie

Pytania i porady

Kategoria

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Miałem wypadek w gospodarstwie. Złożyłem, do KRUS wniosek o odszkodowanie. Otrzymałem odmowę. W jakim terminie mogę się odwołać ? Jak wywalczyć z KRUS odszkodowanie ?

Zapewne w piśmie o decyzji jest informacja (pouczenie) o trybie odwoławczym. Ważna jest data otrzymania decyzji oraz argumenty, jakie chce pan użyć w odwołaniu. Proszę uważnie zapoznać się z przyczyną odmowy i w oparciu o to przedstawić własne argumenty. Jeśli oczekiwanego rezultatu to nie przyniesie, pozostanie droga sądowa.

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Spadłam ze schodów na terenie mojej posesji. Skręciłam sobie kolano. Byłam leczona szpitalnie, miałam operacje i kilka komisji lekarskich.Otrzymałam II grupę inwalidzką.Nie otrzymałam odszkodowania.

Ustawa o ubezpieczniach społecznych, w oparciu o którą funkcjonuje ZUS, przywiduje odszkodowanie za wypadek w pracy. Prawdopodobnie nie uznał tego ZUS za taki wypadek i stąd brak podstaw do świadczenia wypadkowego.

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Podczas schodzenia ze schodów uległem wypadkowi. Doznałem urazu kolana zerwane więzadło i podłużne pekniecie łękotki. Towarzystwo ubezpieczeniowe uznało bardzo mały uszczerbek na zdrowiu. Jak go podwyższyć ?

Powody tego mogą być różne:

  • przekazana nie kompletna dokumenatcja medyczna,
  • przekazana dokumentacja za wcześnie - w trakcie leczenia,
  • obrażenia były małe - wg tabel uszczerbowych.

Proszę wystąpić o ponowną komisję lekarską i uzasadnić swoje żądanie. Może pan także samemu ocenić prawidłowość oceny uszczerbku w oparciu o tabele stosowane przez to towarzystwo ubezpieczeniowe.

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Zostały zmiażdżone 3 palce lewej ręki z czego 1 z nich został trochę amputowany. Zakład uznał swoją winę lecz w drugim punktcie podkreślił że poszkodowana była nieostrożna na stanowisku pracy. ZUS odmówił odszkodowania.

Proszę w takiej sytuacji przygotować odwołanie od decyzji ZUS i próbować pomniejszyć przyczynienie poszkodowanej do wypadku. Rażące niedbalstwo poszkodowanej istotnie może być przyczyną uzasadnionej odmowy świadczenia wypadkowego z ZUS-u.

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Wracając z pracy autobusem zakładowym przy wysiadaniu przewróciłam się i złamałam nogę. Zakład uznał to za wypadek w drodze z pracy. Nogę miałam w gipsie a potem powikłania. Jak mogę ubiegać się o odszkodowanie z polisy pracowniczej NW ?

Zapewne polisa obejmuje takie zdarzenia. Najpierw trzeba zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Można to przeprowadzić poprzez ich infolinię. Po zgłoszeniu ubezpieczyciel poprowadzi etap likwidacji szkody. Jeśli leczenie nie zostało zakończone, może zostać odłożona komisja lekarska. Jeśli zaś wyznaczy termin i miejsce komisji lekarskiej, należy stawić się na nią z kompletem dok. medycznej mającej związek z wypadkiem. Być może polisa obejmuje inne składniki odszkodowaia, jak koszty leczenia lub pobyt w szpitalu. Na te pytania znajdzie pani odpowiedź w OWU do zawartej polisy pracowniczej. To indywidualna kwestia.

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Mam polisę życiową. Miałem wypadek na chodniku, ale AXA odmówiła mi odszkodowania z powodu nie opłacenia składni za polisę. Twierdzi, że opłaciłem za późno, ale ja opłaciłem w terminie.

Nie możemy w żaden sposób zaopiniować problem gdyż nie znamy stanu faktycznego. Jeśli składka - jak zakładam ratalna - nie dotarła na czas na rachunek, to racja jest po stronie AXA. Problem może wynikać z faktu, że płatności dokonano z nie dość wystarczającym wyprzedzeniem. Środki pieniężne dotarły, ale zostały zaksięgowane już po terminie. By móc precyzyjnie odpowiedzieć na postawione pytanie musielibyśmy mieć wgląd do polisy, OWU oraz całej korespondencji w tej sprawie.

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Miałem wypadek w pracy. ZUS odmówił mi odszkodowania za wypadek z powodu 'rażącego naruszenia przepisów BHP'. Czy można się od tego odwołać ?

Tryb odwoławczy przysługuje w ustawowym terminie. Czy jednak będzie podstawa do tego ? Jeśli istotnie miało miejsce rażące naruszenie przepisów przez pracownika, ZUS wydał decyzję odmowną, uzasadnioną. Proszę skonsultować sporządzony protokół BHP, zanim złoży pan odwołanie.

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

PZU wypłaciło mi za mało odszkodowania. Miałem wypadek na stoku. Czy możecie zając się moją sprawą ?

Podwyższenie odszkodwania musi mieć solidne podstawy. Ograniczeniem jest suma gwarancyjna polisy, czyli należność odpowiadająca 100% uszczerbku. W polisach dobrowolnych kluczowym jest wykazanie większego uszczerbku na zdrowiu niż orzekła to komisja powołana przez ubezpieczyciela. Aby uzyskać więc większe odszkodowanie proszę przedstawić do ubezpieczyciela dokumentację medyczną, z której wynikać będzie większy uszczerbek i wnieść o ponowną komisję lekarską. Podwyższenie odszkodowania będzie miało miejsce gdy uszczerbek zostanie przez komisję podwyższony. Jeśli będzie pan pewny zaniżenia uszczerbku przez wspomnianą komisje, pozostaje postępowanie przed sądem cywilnym.

1 2