Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij

RODO. Polityka bezpieczeństwa danych w Kancelarii Mediator

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.Administratorem danych osobowych jest:

MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku, 23-200, przy ul.Grodzkiej 15

Tel. 81-8844659 lub 505-341-555, e-mail odszkodowania@mediator.com.pl, www.mediatorexpert.pl ,

NIP 715-17-25-928 , KRS nr 0000286259.

Jako Administrator Państwa Danych Osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

II.Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

1. w celu wykonania zawartej umowy w tym, zapewnieniu poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz okresu archiwizacji na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO):

2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ;

III. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy z naszą firmą będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową zawarty w art. 118 kc, liczony od końca roku w którym zlecenie zostało wykonane, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z naszą firmą w ciągu 30 dni od złożenia Państwu przez nas oferty lub otrzymania od Państwa dokumentów do analizy, Państwa dane osobowe związane z analizą sprawy mającą na celu zawarcie umowy zostaną niezwłocznie usunięte.

VI. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi pracownicy na podstawie upoważnień lub przedstawiciele – specjaliści, podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, podmioty zobowiązane do naprawienia szkody, placówki medyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, organy i instytucje państwowe, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z art. 7 ust. 4 RODO.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

IX. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku, 23-200 przy ul.Grodzkiej 15

Tel. 81-8844659 lub 505-341-555

e-mail odszkodowania@mediator.com.pl

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczenia Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie:

www.mediatorexpert.pl


 

RODO. Polityka bezpieczeństwa danych
w Kancelarii Mediator

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję