Szukaj w serwisie

Pytania i porady

Kategoria

Pokaż
Błędy medyczne

Podczas porodu lekarze zaniedbali i mój syn miał niedotlenienie mózgu. Do dzisiaj się leczy a my ponosimy duże koszty. Czy należy się mu odszkodowanie - syn ma 15 lat ?

Roszczenie może być obecnie przedawnione, lecz on sam jako pełnoletni może dochodzić odszkodowania. To bardzo trudny i skomplikowany proces. Proszę nie liczyć na wygraną polubownie, gdyż prawdopodobnie wtedy szpital nie miał polisy OC. Sprawa będzie maiał swój finał w sądzie. Obecnie to kilka lat procesu, choć takie też wygrywamy. Zapraszamy za 3 lata, kiedy ukończy 18 lat.

Pokaż
Błędy medyczne

Mój dziadek zaraził się w szpitalu COVIDem podczas operacji przeszczepu. Jak uzyskać odszkodowanie ?

Kluczowe pytanie to jak możemy udowodnić, że do zarażenia doszło we wspomnianym szpitalu. Materialna kwestia odszkodowania jest mniejszym problemem. Zapraszamy do konsultacji do naszej Kancelarii.

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Mój tato miał wypadek w gospodarstwie wujka. Leży od pół roku w gipsie i potrwa to jeszcze pewnie długo. Wujek był winny, a tato poszkodowany. Czy po odszkodowanie wystąpić od razu do sądu czy najpierw zażądać odszkodowania od ubezpieczyciela ?

We wszystkich rodzajach wypadków z obrażeniami ciała, warto skorzystać najpierw z drogi polubownej (przedsądowej). To komfortowa, zdecydowanie szybsza droga do odszkodowania. Jeśli mamy później skorzystać z drogi sądowej, droga polubowna jest bardzo wskazana. Upływ czasu niestety nie działa na korzyść poszkodowanego - z niektórych elementów można nie skorzystać. 

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Moja matka zmarła w szpitalu w niewyjaśnionych okolicznościach. Chiałbym wystąpić dla zasady o odszkodowanie, by ukarać winnych. Proszę mi pomóc.

Działania mające na celu ukaranie winnych nie mają wiele wspólnego z kwestiami odszkodowawczymi. Powodem tego jest fakt, że placówka lub lekarz kontraktowy posiadają stosowną polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Gdy wystąpimy o odszkodowanie, roszczenie kierujemy nie do lekarza. lecz do ubezpieczyciela. Kwestia kary to postępowanie karne. Nie oferujemy poszukiwania winnych błędów medycznych lecz reprezentujemy poszkodowanych w uzyskaniu odszkodowań.

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Zamierzam wystąpić w sądzie o podwyższenie odszkodowania za wypadek w pracy. Jakie warunki trzeba spełnić, jeśli bym się na to decydował ?

Jeśli odszkodowanie na drodze polubownej zostało w jakiejkolwiek kwocie przyznane, pracodawca / ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za wypadek. Zatem postępowanie przed sądem dotyczyć by miało podwyższenie zadośćuczynienia i odszkodowania. W takim przypadku kredytujemy koszty obsługi. Z uwagi na fakt, że koszy te należne są po wygranej sprawie, bierzemy na siebie ryzyko postępowania. Elementem utrudniającym proces, może być jego przewlekłość.

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Miałem wypadek w gospodarstwie. Złożyłem, do KRUS wniosek o odszkodowanie. Otrzymałem odmowę. W jakim terminie mogę się odwołać ? Jak wywalczyć z KRUS odszkodowanie ?

Zapewne w piśmie o decyzji jest informacja (pouczenie) o trybie odwoławczym. Ważna jest data otrzymania decyzji oraz argumenty, jakie chce pan użyć w odwołaniu. Proszę uważnie zapoznać się z przyczyną odmowy i w oparciu o to przedstawić własne argumenty. Jeśli oczekiwanego rezultatu to nie przyniesie, pozostanie droga sądowa.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

KRUS odmówił mi wypłaty odszkodowania za wypadek z powodu mojego zasłabnięcia. Czy otrzymam odszkodowanie z OC rolniczego ?

Jeżeli gospodarstwo, gdzie doszło do wypadku było pana własnością - nie będzie podstaw. Nawet gdyby było inaczej może nie być podstaw z powodu okoliczności. Warunkiem otrzymania odszkodowania z OC rolniczego jest m.in. czynnik zewnętrzny, który spowodował wypadek. Zasłabnięcie może traktowane być jak nieszczęśliwy wypadek i stąd może być powodem do odmowy tego odszkodowania.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Wyładowywałem słomę z przyczepy, kiedy właściciel traktora ruszył nagle. Upadłem na ziemię i mam złamaną rękę. O ile mam wystąpić odszkodowania z OC rolniczego ?

Prawdopodobnie odszkodowanie nie będzie należne z OC rolniczego lecz z OC komunikacyjnego traktora. Nie jest istotne ile będzie pan żądał odszkodowania, lecz jaką kwotę może pan udokumentować. Składać się na nią może zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz koszty i straty poniesione. To trudne działania wymagające wiedzy, a po drugiej stronie trudny przeciwnik - ubezpieczyciel.

1 2 3 4 5