Szukaj w serwisie

Pytania i porady

Kategoria

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Mój tato miał wypadek w gospodarstwie wujka. Leży od pół roku w gipsie i potrwa to jeszcze pewnie długo. Wujek był winny, a tato poszkodowany. Czy po odszkodowanie wystąpić od razu do sądu czy najpierw zażądać odszkodowania od ubezpieczyciela ?

We wszystkich rodzajach wypadków z obrażeniami ciała, warto skorzystać najpierw z drogi polubownej (przedsądowej). To komfortowa, zdecydowanie szybsza droga do odszkodowania. Jeśli mamy później skorzystać z drogi sądowej, droga polubowna jest bardzo wskazana. Upływ czasu niestety nie działa na korzyść poszkodowanego - z niektórych elementów można nie skorzystać. 

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Moja matka zmarła w szpitalu w niewyjaśnionych okolicznościach. Chiałbym wystąpić dla zasady o odszkodowanie, by ukarać winnych. Proszę mi pomóc.

Działania mające na celu ukaranie winnych nie mają wiele wspólnego z kwestiami odszkodowawczymi. Powodem tego jest fakt, że placówka lub lekarz kontraktowy posiadają stosowną polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Gdy wystąpimy o odszkodowanie, roszczenie kierujemy nie do lekarza. lecz do ubezpieczyciela. Kwestia kary to postępowanie karne. Nie oferujemy poszukiwania winnych błędów medycznych lecz reprezentujemy poszkodowanych w uzyskaniu odszkodowań.

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Zamierzam wystąpić w sądzie o podwyższenie odszkodowania za wypadek w pracy. Jakie warunki trzeba spełnić, jeśli bym się na to decydował ?

Jeśli odszkodowanie na drodze polubownej zostało w jakiejkolwiek kwocie przyznane, pracodawca / ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za wypadek. Zatem postępowanie przed sądem dotyczyć by miało podwyższenie zadośćuczynienia i odszkodowania. W takim przypadku kredytujemy koszty obsługi. Z uwagi na fakt, że koszy te należne są po wygranej sprawie, bierzemy na siebie ryzyko postępowania. Elementem utrudniającym proces, może być jego przewlekłość.

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Miałem wypadek z winy pracodawcy. Sąd cywilny oddalił pozew o odszkodowanie, gdyż stwierdził moją wyłączną winę. Świadkowie nie chcieli zeznawać. Jak można do tego wrócić?

Jesli wyrok jest prawomocny - sprawa jest zamknięta. Prawdopodobnie pełnomocnik pana nie zadbał o udowodnienie winy pracodawcy i uzależnił to od świadków.

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Sąd zasądził dla mnie odszkodowanie, ale chyba jest ono za małe. Czy można podwyższyć to?

Jeśli zapadł wyrok, nie będzie można wrócić do kwestii odszkodowania. Jedynie ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za mogące powstać w przyszłości skutki wypadku, daje pewne możliwości podwyższenia otrzymanego odszkodowania. Po analizie wyroku, będziemy mogli precyzyjnie udzielić odpowiedzi, czy to obejmuje.

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Zostałem pobity przez 16 latka. spędziłem 11 dni w szpitalu i 2 miesiące na zwolnieniu. Sąd rodzinny uznał sprawcę za winnego. Czy jestem w stanie uzyskać od niego odszkodowanie.

Od nieletniego nie uzyska pan odszkodowania. Należy wystąpić o to do jego opiekunów prawnych, np.rodziców. Jeśli polubownie nie zgodzą się na wypłatę odszkodowania, pozostanie droga sądowa. Trzeba liczyć się także z ewentualnymi trudnościami w wyegzekwowaniu wyroku nakazowego.

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Moja mama miała wypadek drogowy. Miała poważny uszczerbek. Do dzisiaj chodzi o kuli, a renta z ZUSU jest niska. Generali wypłaciło 12000 zł odszkodowania. Jest to wg nas zdecydowanie za mało. O ile można wystąpić do sądu o odszkodowanie i dodatkową rentę?

Zasadniczo postępowanie polubowne, jakie panie prowadziły najwyraźniej nie doprowadziło do satysfakcjonującego - w Waszym odczuciu - odszkodowania i zadośćuczynienia. Trudno ocenić czy powodem takiej sytuacji było niewłaściwie udokumentowane roszczenie, czy też nie dość wystarcząjąco uzasadnione, czy też po prostu ubezpieczyciel zignorował poszkodowanego. Może też nie było podstaw do większych roszczeń ? Na pewno złożyło na to się wiele czynników. By uniknąć postępowania przed sądem, kontynujemy etap polubowny i reprezentując poszkodowanego formułujemy odwołanie. Być może ta droga nie została wyczerpana. Dopiero po tym rozważamy drogę sądową. Każda sytuacja jest indywiudalna, więc bez wglądu do dokumentacji trudno wyrokować w sprawie i dalszych krokach.