Szukaj w serwisie

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ankieta dojrzałości

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ankieta dojrzałości

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - analiza wniosków konkursowych

 

Do konkursu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD przystąpiło ponad 2400 podmiotów - jak podaje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Po akceptacji wniosków, JST mogą przystąpić do przeprowadzenia początkowej ankiety dojrzałości.

 

Ankieta dojrzałości

 

Po zawarciu umowy o grant, pierwszym etapem jest przeprowadzenie ankiety dojrzałości (Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego). Pomoże ona zweryfikować w jakim stopniu JST dostosowała się do kluczowych wymogów cyberbezpieczeństwa i co wymaga naprawy. Wnioski z ankiety są istotne przy wdrożeniu SZBI - jakie obszary wymagają szczególnego zainteresowania. Ponadto na jej podstawie można będzie zweryfikować czy wydatki zostały właściwie zaplanowane oraz czy plan zakupowy obejmuje sfinansowanie najistotniejszych elementów bezpieczeństwa cybernetycznego. Znaczenie ankiety dla całego programu jest ważne, lecz aby prezentowała faktyczny stan powinna być przeprowadzona rzetelnie i obiektywnie.

 

Wynik tej ankiety musi być przekazany do organizatora do 30 dni od zawarcia umowy. W tym czasie należy zweryfikować 140 elementów cyberbezpieczeństwa przy zaangażowaniu wykonawcy, ale także JST. Jeśli instytucja otrzymała wstępną akceptację złożonego wniosku, warto bez zwłoki przystąpić do zlecenia.

 

Dlaczego ankieta jest tak ważna dla całego projektu ?

 

Organizator uznał, że należy ankietę przeprowadzić po zawarciu umowy o grant czyli po ustaleniu planów zakupowych. Niestety taka idea powoduje, że jeśli ankieta wykarze poważne braki, podmiot powinien zweryfikować swoje plany zakupowe, tj. dokonać korekt i zmian w projekcie. Wychodząc na przeciw tym problemom rozwiązaniem jest zlecenie usługi wsparcia realizacyjnego - prowadzenie projektu. Nasze prace w ramach takiej usługi mogą objąć: przygotowanie do realizacji, wsparcie na etapie realizacji, odbioru zakupów i rozliczenia projektu oraz modyfikację i zmiany w projekcie.

 

Przeprowadzenie ankiety

 

Oferujemy przeprowadzenie ankiety dojrzałości. Do oceny spełnienia 140 wymaganych działań w obszarze cyberbezpieczeństwa konieczna jest analiza dokumentów :

  1. złożonego wniosku i zaplanowanych realizacji,
  2. diagnozy cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina,
  3. raportu z ostatniego audytu KRI.

Po tym uzupełnienie informacji i przeprowadzenie wywiadu z administratorem w podmiocie.

 

Usługa wspomagająca realizację projektu

 

Przed przystąpieniem do planowanych zakupów, po ankiecie oferujemy usługę wsparcia realizacyjnego - prowadzenie projektu. Nasze prace w ramach takiej usługi mogą objąć: przygotowanie do realizacji, wsparcie na etapie realizacji, odbioru zakupów i rozliczenia projektu oraz modyfikację i zmiany w projekcie. Zespół posiadający wiedzę z zakresu zamówień publicznych, wymogów finansowania ze środków unijnych oraz ekspertcką z zakresu cyberbezpieczeństwa opracuje niezbędną dokumentację oraz udzieli wsparcia w procesie realizacji. Dzięki naszemu wsparciu podmiot uniknie problemów z rozliczeniem projektu.

 

Realizacja w obszarach wskazanych w regulaminie konkursu

 

Realizujemy projekt w obszarach:

  1. organizacyjnym (opracowanie, wdrożenie SZBI/PBI, audyt KRI)
  2. kompetencyjnym (szkolenia dla pracowników, kadry i IT)
  3. technicznym (usługa wsparcie z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz po wdrożeniu SZBI)

W zakresie realizacji zakupów w obszarze technicznym oferty przedstawią nasi sprawdzeni dostawcy.

 

Zapraszamy do kontaktu. Zaprezentujemy plan przeprowadzenia ankiety dojrzałości.

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?