Szukaj w serwisie

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ankieta dojrzałości

Analiza wniosków konkursowych

Do konkursu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD przystąpiło 2200 podmiotów - jak podaje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Po weryfikacji wniosków, kolejny etap to zawieranie umów konkursowych. Prawdopodobnie będzie to miało miejsce w m-cu styczniu i lutym br.

 

Ankieta dojrzałości

Po zawarciu umowy o grant, pierwszym etapem jest przeprowadzenie ankiety dojrzałości (Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego). Zweryfikuje ona w jaki stopniu JST dostosowała się do kluczowych wymogów cyberbezpieczeństwa i co wymaga naprawy. Wnioski z niej ukierunkują przy wdrożeniu SZBI jakie obszary wymagają szczególnego zainteresowania. Ponadto na jej podstawie można będzie zweryfikować czy wydatki zostały właściwie zaplanowane oraz czy plan zakupowy obejmuje sfinansowanie najistotniejszych elementów bezpieczeństwa cybernetycznego. Znaczenie ankiety dla całego programu jest ważne, lecz aby prezentowała faktyczny stan powinna być przeprowadzona rzetelnie i obiektywnie.

 

Wynik tej ankiety musi być przekazany do organizatora do 30 dni od zawarcia umowy. To bardzo krótki czas, biorąc pod uwagę, że ankieta jest rozbudowana i wymaga zaangażowania po stronie JST oraz analitycznego podejścia zespołu sporzadzającego ankietę. Jeśli Państwa JST otrzymała wstępną akceptację złożonego wniosku, warto już teraz przystąpić do zlecenia.

 

 

Dlaczego ankieta jest tak ważna dla całego projektu ?

Organizator uznał, że należy ankietę przeprowadzić po zawarciu umowy o grant czyli po ustaleniu planów zakupowych. Niestety taka idea powoduje, że jeśli ankieta wykarze poważne braki, podmiot powinien zweryfikować swoje plany zakupowe, tj dokonać korekt i zmian w projekcie. Wychodząc na przeciw tym problemom rozwiązaniem jest zlecenie także usługi wspomagającej realizację projektu po przeprowadzeniu ankiety dojrzałości.

 

Przeprowadzenie ankiety

Oferujemy przeprowadzenie ankiety dojrzałości. Do oceny spełnienia 140 wymaganych działań w obszarze cyberbezpieczeństwa konieczna jest analiza dokumentów :

  1. złożonego wniosku i zaplanowanych realizacji,
  2. diagnozy cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd,
  3. raportu z ostatniego audytu KRI.

Po tym przeprowadzony wywiad z administratorem w JST pozwoli na uzupełnienie informacji.

 

Nasza ankieta będzie rzetelna i obiektywna.

 

Usługa wspomagająca realizację projektu

Przed przystąpieniem do planowanych zakupów, po ankiecie oferujemy usługę wspomagającą realizację projektu. Zespół posiadający wiedzę z zakresu zamówień publicznych, wymogów
finansowania ze środków unijnych oraz ekspertcką z zakresu cyberbezpieczeństwa opracuje niezbędną dokumentację oraz udzieli wsparcia w procesie realizacji. Stworzona
dokumentacja będzie oparta na wnioskach z przeprowadzonej ankiety dojrzałości.

 

Z naszą pomocą podmiot uniknie problemów z rozliczeniem projektu.

 

Realizacja w obszarach

Realizujemy projekt w obszarach:

  1. organizacyjnym (opracowanie, wdrożenie SZBI/PBI, audyt KRI)
  2. kompetencyjnym (szkolenia dla pracowników, kadry i IT)
  3. technicznym (usługa wsparcie z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz po wdrożeniu SZBI)

W zakresie realizacji zakupów w obszarze technicznym oferty przedstawią nasi sprawdzeni dostawcy.

 

Zapraszamy do kontaktu. Zaprezentujemy plan przeprowadzenia ankiety dojrzałości.

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?