Szukaj w serwisie

Aktualności Wróć do listy

Jak uzyskać finansowanie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówce medycznej ?

15.02.2023
Jak uzyskać finansowanie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówce medycznej ?

Wdrożenie procedur, zasad i zakup sprzętu podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa już niebawem będzie obowiązkiem większości lub każdej placówki medycznej. Obecnie prowadzone są prace dostosowujące NIS 2 do polskiego prawa - nowe przepisy zapewne wejdą w życie w ciągu 1 roku. Wynika to z prac i samej Dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zwaną NIS 2 , która tworzy 'wspólny front' do walki z cyberzagrożeniami dla państw UE. Zakres obowiązków wiązać się będzie z zapewnieniem m.in. bezpieczeństwa systemów informatycznych, ciągłości działania (zarządzanie kopiami zapasowymi) i bezpieczeństwa zasobów ludzkich. Jeżeli podmiot medyczny nie skorzysta z możliwości, jakie daje finansowanie NFZ, niebawem z własnych środków zmuszony będzie ponieść koszt dostosowania do nowych wymogów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

 

To główny argument za skorzystaniem ze środków ZARZĄDZENIA NFZ.

 

Krótki przewodnik dla placówki medycznej

Wniosek o dofinansowane i dokumenty należy złożyć do lokalnego oddziału NFZ (oddzielnie dla każdej placówki). Cały proces przebiega w 7 etapach:

 

1. Przygotowanie wniosku (wzór - Załącznik nr 3) oraz wypełnienie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia - dla każdego szpitala/placówki - i wysyłka do właściwego oddziału NFZ.

 

 

2. Zawarcie przez dyrektora NFZ z podmiotem medycznym umowy o finansowanie (wzór - Załącznik Nr 4). Umowa nie jest zobowiązująca, czyli w przypadki nie podjęcia zakupów przez placówkę, nie powoduje to żadnych konsekwencji.

 

 

3. Audyt początkowy i konsultacje zakupowe MEDIATORA, realizacja zakupów przez świadczeniodawcę. Po zakończonych zakupach przeprowadzony audyt bezpieczeństwa i ewentualne szkolenia dla kadry.

 

 

4. Powtórne sprawdzające badanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa, w formie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia.

 

 

 

5. Złożenie przez podmiot medyczne w terminie do 30.09.2023r dokumentów rozliczeniowych:

- Oświadczenie o wykluczeniu podwójnego finansowania

- Wniosek o wypłatę finansowania (wzór - Załącznik Nr 5)

- Specyfikacja finansowania (wzór - Załącznik Nr 6)

- Kopia dowodów zakupu potwierdzających nabycie i sfinansowanie
w terminie od 29.04.2022r.

- Audyt bezpieczeństwa, którego wynik potwierdza spełnienie warunków akceptacji dla czynności zakupowych

- Ewentualne potwierdzenie przeprowadzonych szkoleń

 

 

6. Weryfikacja zakupów i wyniku audytu przez NFZ. W terminie do 30 refundacja poniesionych kosztów, na wskazane konto świadczeniodawcy.

 

 

 

Nie warto wydawać własnych środków - warto skorzystać z grantu NFZ,
jak zrobiły to inne podmioty, z naszą pomocą.

 

 

Oferujemy kompleksową pomoc . Nasz audyt bezpieczeństwa wraz z konsultacjami oraz zakupami w bardzo dobrych cenach z wdrożeniem, zapewnią rozliczenie bez zastrzeżeń, bez kwestionowania wydatków z korzyścią dla podmiotu medycznego.

 

 

Zapraszamy do kontaktu i konsultacji.