Szukaj w serwisie

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - REALIZACJA

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - REALIZACJA

Realizacja w obszarze organizacyjnym i kompetencyjnym

 

Oferujemy realizację w zakresie:

 

1. Ankieta dojrzałości (początkowa)

Wymagane jest przeprowadzenie ankiety początkowej w czasie do 30 dni od zawarcia umowy o grant przez JST. Nasza oferta to realizacja w czasie 14 dni. Ankieta to weryfikcja 140 wymaganych działań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Na życzenie wzór umowy na zlecenie ankiety.

 

2. Usługa wsparcia -  w trakcie realizacji projektu

Oferujemy usługę wspomagającą realizację projektu. W ramach tej usługi przygotujemy niezbędną dokumentację zgodną z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków unijnych na lata 2021-2027 i w zgodzie z programem FERC oraz wymaganą po stronie Grantobiorcy (sprawozdania, oświadczenia, konkursowa).
W skład naszego zespołu wchodzi specjalista ds. wykorzystania środków unijnych oraz ekspert z zakresu cyberbezpieczeństwa, niezbędny przy parametryzowaniu wydatków w ramach grantu.
Stworzona dokumentacja powinna być oparta o wnioskowane zakupy i wynik przeprowadzonej ankiety dojrzałości.

Na życzenie wzór umowy na zlecenie usługi wsparcia.

 

3. Realizacja projektu w obszarze organizacyjnym:

  • Opracowanie, wdrożenie, dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),

  • Usługa wsparcia po wdrożeniu SZBI przez okres 12 m-cy,

  • Audyt KRI po wdrożeniu SZBI, zgodny z Rozporządzeniem KRI

  • Audyt KRI wynikający z Rozporządzenia KRI (także dla jednostek podległych),

  • Audyt systemów teleinformatycznych (testy penetracyjne) - testowanie poziomu bezpieczeństwa IT, a w szczególności: jego integralności, poufności, dostępności (poziomu zabezpieczeń), awaryjności, a także rzetelności i autentyczności przetwarzanych danych oraz spełniania wymogów standardów bezpieczeństwa

Na życzenie wzór umowy na zlecenia.

 

4. Szkolenia - obszar kompetencyjny:

Na życzenie wzór umowy na usługę szkoleniową.

Instytucja wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.06/00065/2022

 

Nasze doświadczenie z zakresu cyberbezpieczeństwa poparte jest wieloma zleceniami z zakresu cyberbezpieczeństwa (audyty KRI, audyty cyberbezpieczeństwa, diagnozy w ramach Cyfrowa Gmina/Powiat w liczbie ponad 100, wdrożenie SZBI) . Na życzenie referencje.

 

Zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły oferty.

 

Więcej o ofercie i opracowania prawne: cyberbezpieczni.com.pl

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?