Szukaj w serwisie

Pytania i porady

Kategoria

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

KRUS odmówił mi wypłaty odszkodowania za wypadek z powodu mojego zasłabnięcia. Czy otrzymam odszkodowanie z OC rolniczego ?

Jeżeli gospodarstwo, gdzie doszło do wypadku było pana własnością - nie będzie podstaw. Nawet gdyby było inaczej może nie być podstaw z powodu okoliczności. Warunkiem otrzymania odszkodowania z OC rolniczego jest m.in. czynnik zewnętrzny, który spowodował wypadek. Zasłabnięcie może traktowane być jak nieszczęśliwy wypadek i stąd może być powodem do odmowy tego odszkodowania.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Wyładowywałem słomę z przyczepy, kiedy właściciel traktora ruszył nagle. Upadłem na ziemię i mam złamaną rękę. O ile mam wystąpić odszkodowania z OC rolniczego ?

Prawdopodobnie odszkodowanie nie będzie należne z OC rolniczego lecz z OC komunikacyjnego traktora. Nie jest istotne ile będzie pan żądał odszkodowania, lecz jaką kwotę może pan udokumentować. Składać się na nią może zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz koszty i straty poniesione. To trudne działania wymagające wiedzy, a po drugiej stronie trudny przeciwnik - ubezpieczyciel.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Mój pies pogryzł przechodzącego mężczyznę. Ten wystąpił do mnie o wydanie polisy OC rolniczej w ciągu 14 dni. Ja jej nie opłaciłem. Co mi grozi ?

Będzie musiał pan poinformować poszkodowanego, że polisy nie posiada. Grozi panu - jak przy braku polisy OC komunikacyjnej - regres ze strony UFG oraz kara za brak polisy. W tej sytuacji, warto z poszkodowanym dojść do porozumienia. Może uniknie pan kary za brak polisy OC rolniczej.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Podczas karmienia zwierząt w gospodarstwie, sparzyłem się wrzątkiem. Chcę wystąpić o odszkodowanie. Jak przygotować wezwanie do zapłaty ?

Jeśli ma pan na myśli własną polisę oc rolniczą to niestety nie obejmuje ona takich zdarzeń. Pana roszczenie odszkodowawcze tym samym nie będzie miało podstaw. Polisa działa wobec osób trzecich, gdy im na terenie pana gospodarstwa, zdarzy się wypadek i nie będzie on z ich winy.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Koń sąsiada kopnał moją córkę. Sąsiad nie chce podać polisy oc rolniczej. Co mam zrobić?

Posiadacz polisy jest zobowiązany każdemu - na żądanie - okazać polisę lub podać jej nr oraz nazwę ubezpieczyciela. Proszę zwrócić się do policji o pomoc. Być może sąsiad tej polisy nie posiada. Wówczas pozostaje wystąpić o odszkodowanie do Funduszu Gwarancyjnego.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Podczas wyładowywania bel siana u sąsiada spadłem z przyczepy. Tak bardzo się potłukłem, że przez m-c leżałem w gipsie. PZU z oc rolniczego odmówił mi odszkodowania. Jako powód podał, że nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadek. Jak się odwołać ?

Nie napisał pan nic o szczegółach odmowy. Byż może przyczepa była w ruchu i wówczas nie odpowiedzialny jest ubepieczyciel w ramach OC rolniczego lecz ubezpieczyciel OC komunikacyjnego przyczepy. Proszę o przesłanie do wglądu opisu sytaucji, korespondencji oraz odmowy z PZU.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Miałem wypadek w rolnictwie w swoim gospodarstwie. Utraciłem oko. Mimo wielu operacji wzrok nie poprawił się. Czy należy mi się odszkodowanie ?

Polisa OC rolnicza, jaką zapewne pan posiada, działa wobec osób trzecich. Oznacza to, że nie obejmuje ona swoim zakresem odpowiedzialności wobec posiadacza polisy. Z opisu wynika więc, że podstaw do odszkodowania dla pana, z tej polisy, nie będzie.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Wypadek na terenie gosp. rolnego mojego ojca. Drzewo przytłukło ojca i sąsiada, który pomagał. Poważne obrażenia ojca. Sąsiad ma złamaną rękę. Czy należy im się odszkodowanie ?

W ramach OC rolniczego, odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciel przyjmuje w stosunku do szkód na osobach trzecich. Wyklucza więc odszkodowanie na rzecz właściciela gospodarstwa rolnego. Jeśli zatem sąsiad odniósł obrażenia i nie były one z winy samego poszkodowanego - są podstawy do odszkodowania. Należy udowodnić winę innych osób, zgromadzić stosowną dokumentację i wystąpić z roszczeniem. Z naszego doświadczenia, często sprawy mają swój finał w sądzie cywilnym. Taką ewentualność należy brać pod uwagę.