Szukaj w serwisie

Audyt dla NFZ

Audyt dla NFZ
Zarządzenie NFZ - środki finansowe do dyspozycji placówek medycznych
 
W ramach Zarządzenia NFZ nr 8/2023/BBIICD pokryje koszty podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w placówkach usług medycznych.
 
Kto może skorzystać ze środków NFZ ?
 

Z finansowania NFZ mogą skorzystać podmioty medyczne prowadzące leczenie szpitalne oraz podmioty o specjalizacji z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Uaktualnione Zarządzenie daje możliwość uzyskania dodatkowych środków. Skorzystać z tego mogą podmioty, które skorzystały i rozliczyły grant w 2022r. Dla tych podmiotów oferujemy pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków.

 

Jakie koszty może sfinasować NFZ ?

 
W ramach Zarządzenia NFZ finasuje wydatki świadczeniodawców wykonane w ustalonej w kolejności:

(1) zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych,
(2) zakup lub rozwój systemów Firewall,
(3) zakup lub rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa,
(4) zakup lub rozwój systemów antywirusowych, opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy EDR.
(5) audyt bezpieczeństwa wymagany przy powyższych zakupach (1)(2)(3)(4),
(6) szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.

 

Co oferuje MEDIATOR ?

 

Nasza oferta obejmuje:

1. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA (zgodny z Załącznikiem nr 2) wykonany po
realizacji wszystkich zakupów wraz z
OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ i KONSULTACJAMI PRZEDZAKUPOWYMI, zapewniający bezpieczne rozliczenie z NFZ

 

oraz


2. AUDYT SYSTEMU KOPII ZAPASOWEJ i PROCEDURĘ DOKUMENTACJI BEZPIECZEŃSTWA - wymagana przy realizacji systemu kopii zapasowych,
3. ZEWNĘTRZNE SKANY PODATNOŚCI - wymagane przy realizacji systemu FIREWALL

4. Skolenia z zasad cyberbezpieczeństwa

 

W celu spełnienia wymagań Zarządzenia i pozyskaniu refundacji poniesionych kosztów, bez zastrzeżeń, bez kwestionowania wydatków z korzyścią dla podmiotu medycznego - zalecamy AUDYT BEZPIECZEŃSTWA, w pełnym zakresie, który obejmuje:

 

  1. Analizę badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa (przeprowadzonej w formie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia) wraz z konsultacjami przedzakupowymi, w celu uniknięcia zakupów nie objętych refundacją Zarządzenia.

  2. Analizę i weryfikację spełnienia warunków akceptacji po przeprowadzonych zakupach - przed przystąpieniem do audytu bezpieczeństwa.

  3. Audyt bezpieczeństwa wykonany po realizacji wszystkich zakupów w projekcie. Audyt powinien wykazać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety oraz potwierdzić spełnienie warunków akceptacji zakupów.

  4. Opracowanie przez 2 audytorów wyników stanu pierwotnego i stanu po realizacji projektu wraz z uwzględnieniem rekomendacji dotyczącej zasadności i kompletności realizacji projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.

 

WAŻNE - Po audycie zalecane jest powtórne badanie przez świadczeniodawcę poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa, w formie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu. Dostosujemy Państwa oczekiwania do naszej oferty.

 

 

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?