Szukaj w serwisie

Audyt dla NFZ

Oferujemy wykonanie audytu bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami zarządzenia Prezesa NFZ NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. Odbiorcami audytu są jednostki świadczące opiekę zdrowotną w rodzaju:
 • lecznicze szpitalne
 • leczenie uzdrowiskowe
 • rehabilitacja lecznicza
 • opieka psychiatryczna
 
W ramach projektu NFZ sfinasuje:
 • zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych
 • usługi wdrożenia i konfiguracji urządzeń i oprogramowania
 • zakup i wdrożenie systemu (usługi) typu SOC
 • zakup usługi skanów podatności
 • opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI
 • szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Aby pokrycie kosztów przez NFZ było możliwe, wymagane jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, który wykaże zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Audyt powinien być przeprowadzony po dokonaniu zakupów, o których mowa w Zarządzeniu.

 
Łączny koszt jaki ma do dyspozycji placówka lecznicza wynosi od 240 000 zł do 900 000 zł - w przypadku dużych jednostek leczniczych.
 
Audyt musi być przeprowadzony przez 2 osoby posiadające certyfikaty Audytorów Wiodących ISO 27001, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Warunek ten MEDIATOR spełnia.
 

Preferowany przez nas zakres prac audytowych - aby uzyskać cel jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w podmiocie leczniczym - przeprowadzamy w etapach:

 

 1. Konsultacja zakupowa i analiza stanu na z uwzględnieniem wyników
  "Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem cyberbezpieczeństwa",
 2. Opracowanie ramowej analizy stanu aktualnego dotyczącego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 3. Audyt końcowy wykonany po realizacji wszystkich zakupów w projekcie. Audyt poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego powinien uwzględniać elementy wdrożone w ramach realizacji aspektów wskazanych przez Zamawiającego.
 4. Opracowanie wyników stanu pierwotnego i stanu po realizacji projektu wraz z uwzględnieniem rekomendacji dotyczącej zasadności i kompletności realizacji projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.

 

W ramach realizacji projektu NFZ, oferujemy także podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez:

 • testy penetracyjne
 • sporządzenie dokumentacji SZBI
 • szkolenie dla pracowników administracji

 

Zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły prac audytowych.

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?