Szukaj w serwisie

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - wniosek o grant z uzasadnieniem

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - wniosek o grant z uzasadnieniem

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało pulę 1,5 mld zł na poprawę cyberbezpieczeństwa. Odbiorcami grantu są UG,UM, Powiaty, Województwa (wraz z podległymi jednostkami samorządowymi). Kwoty są imponujące, lecz zasady rygorystyczne, szczególnie w zakresie kosztów kwalifikowalnych.

 

Dla potrzeb wniosku oferujemy konsultacje przy tworzeniu planu zakupowego oraz uzasadnienie wydatków kwalifikowanych w oparciu o analizę potrzeb cyberbezpieczeństwa.

 

Udział w Konkursie zależy od spełnienia kryteriów formalno-merytorycznych wskazanych we Wniosku o przyznanie Grantu (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Grantowego) , szczególnie w zakresie "uzasadnienia potrzeb wskazanych wydatków oraz ich racjonalności w kontekście celu projektu oraz potrzeb Grantobiorcy" (Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Grantowego - Kryteria wyboru projektów grantowych) .

 

Jakie warunki musi spełnić JST, aby uzyskać grant w pełnej wysokości ?

Przede wszystkim przygotowany wniosek powinien uzyskać maksymalna liczbę punktów. Uzyskanie ich w większości nie będzie trudne - jedynie "Zasadność kosztów w projekcie" może wymagać analiz i konsultacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Jak uzasadnić potrzebę wskazanych wydatków oraz ich racjonalność ?

Dla potrzeb wniosku oferujemy wskazanie wydatków kwalifikowanych i zadań z uzasadnienieniem potrzeb Grantobiorcy, w oparciu o analizę potrzeb cyberbezpieczeństwa. Analizę przeprowadzamy poprzez:

  1. wywiad,
  2. wgląd do dokumentów,
  3. konsultacje.

 

Jak uzyskać finansowanie dla jednostek podległych ?

Jednostki podlegle mogą uzyskać finansowanie. Jest to grant UG/UM/Starostwa. Należy spełnić ten sam warunek, tj. uzasadnić potrzeby podmiotu we wskazanym zadaniu, który stanowi część umowy grantowej.

 

 

Kto pokrywa koszty konsultacji przy przygotowaniu projektu ?

Usługa, którą oferujemy jest wydatkiem kwalifikowalnym, pokrywanym z ramach Konkursu. Platność odbywa się po zawarciu umowy o grant.

 

Co z realizacją w ramach wskazanych obszarów konkursowych ?

Oferujemy realizację projektu w obszarach:

  1. organizacyjnym (opracowanie, wdrożenie SZBI/PBI, audyt KRI)
  2. kompetencyjnym (szkolenia dla pracowników, kadry i IT)
  3. technicznym (usługa wsparcie z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz po wdrożeniu SZBI)

W zakresie realizacji zakupów w obszarze technicznym oferty przedstawią nasi sprawdzeni dostawcy.

 

Zapraszamy do kontaktu. Zaprezentujemy zakres naszych usług doradczych i omówimy plan realizacji w ramach całego Konkursu.

 

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?