Szukaj w serwisie

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej - wewnętrzny system zarządzania jakością

Nowa Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - wymagania dla podmiotów opieki zdrowotnej

 

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej zawiera nowe zasady dla podmiotów leczniczych. Obejmuje ona m.in. wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, autoryzację, akredytację oraz rejestracje medyczne.

 

Kogo dotyczy ustawa ?

Ustawa skierowana jest do podmiotów wykonywujących działalność leczniczą w ramach umowy zawartej z NFZ. W ustawie mowa jest o Autoryzacji i Akredytacji, które dotyczą działalności leczniczej - szpitalnej. Ta sama ustawa w części dotyczy także innych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

 

Co zawiera Wewnętrzny System Zarządzania Jakością (WSZJiB) ?

Podmioty wykonujący działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z NFZ jest obowiązany do posiadania Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem obejmujący działania mające na celu zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, satysfakcję pacjentów oraz ciągłe doskonalenie organizacji w tym zakresie. Na system składa się zbiór zasad, procedur, metod, narzędzi, opisów stanowisk pracy, personelu oraz relacji pomiędzy nimi. Szczegóły precyzuje art.18 tej ustawy.


 

Wdrożenie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem

Oferujemy konsultacje i wdrożenie systemu. Do określenia zakresu prac i przygotowania oferty konieczne jest przeprowadzenie wywiadu przedwdrożeniowego. Wymagane jest powołanie i współpraca z koordynatorema ds.jakości. Do prawidłowego przygotowania systemu konieczne jest zaangażowanie specjalisty znającego procedury medyczne i strukturę organizacyjną (po stronie podmiotu medycznego) oraz konsultanta z zakresu organizacji podmiotu medycznego (po stronie Mediatora).

 

Zapraszamy do kontaktu i rozmów na temat oferty


 

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?