Szukaj w serwisie

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - środki dla JST i podmiotów podległych

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - środki dla JST i podmiotów podległych

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - środki na poprawę cyberbezpieczeństwa

 

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK przygotowało środki na poprawę cyberbezpieczeństwa w ramach projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD. Odbiorcami grantu są JST wraz z podległymi jednostkami samorządowymi. Z grantu skorzysta ponad 2500 UM/UG/powiatów.

Środki - wg Regulaminu - można przeznaczyć na działania w obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym, technicznym.

 

 

Realizacje MEDIATORA w obszarze organizacyjnym i kompetencyjnym - oferta

 

1. Ankieta dojrzałości

Wymagane jest przeprowadzenie ankiety początkowej w czasie do 30 dni od zawarcia umowy o grant przez JST oraz końcowej na koniec realizacji projektu. Ankieta to weryfikcja 140 wymaganych działań w obszarze cyberbezpieczeństwa

 

2. Usługa wsparcia -  w trakcie realizacji projektu

Oferujemy usługę wspomagającą realizację projektu. W ramach tej usługi przygotujemy niezbędną dokumentację zgodną z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków unijnych na lata 2021-2027 i w zgodzie z programem FERC oraz wymaganą po stronie Grantobiorcy (sprawozdania, oświadczenia, konkursowa).
W skład naszego zespołu wchodzi specjalista ds. wykorzystania środków unijnych oraz ekspert z zakresu cyberbezpieczeństwa, niezbędny przy parametryzowaniu wydatków w ramach grantu.
Stworzona dokumentacja powinna być oparta o wnioskowane zakupy i wynik przeprowadzonej ankiety dojrzałości.

 

3. Realizacja projektu w obszarze organizacyjnym:

 

4. Szkolenia - obszar kompetencyjny:

 

Nasze doświadczenie z zakresu cyberbezpieczeństwa poparte jest wieloma zleceniami z zakresu cyberbezpieczeństwa (audyty KRI, audyty cyberbezpieczeństwa, diagnozy w ramach Cyfrowa Gmina/Powiat w liczbie ponad 100, wdrożenie SZBI) . Przykładowe referencje:

audyt KRI Pow.Puławy , audyt dla SPZOZ MULTIMED , audyt dla Szpital Miejski w Elblągu , audyt dla Szpital Powiatowy w Kętrzynie , audyt KRI dla PUP Leszno , audyt KRI dla Pow.Goleniowski , audyt KRI dla GUNB , audyt KRI dla Pow.Puławy

 

Zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły naszej oferty.

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?