Szukaj w serwisie

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - środki dla JST i podmiotów podległych

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - środki dla JST i podmiotów podległych

CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - środki dla gmin, powiatów i województw na poprawę cyberbezpieczeństwa

 

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało pulę 1,5 mld zł na poprawę cyberbezpieczeństwa. Odbiorcami grantu są JST (wraz z podległymi jednostkami samorządowymi):

 1. gminy
 2. powiaty
 3. wojewówdztwa

 

Środki - wg Regulaminu - można przeznaczyć na działania w obszarach:

organizacyjnym:

 • Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),

 • Wprowadzenie lub aktualizacja Polityk Bezpieczeństwa Informacji (PBI),

 • Audyt SZBI, audyt zgodności z wymaganiami KRI / uoKSC.

kompetencyjnym:

 • Szkolenia dla pracowników, kadry zarządzającej i działu IT,

 • Szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi

technicznym:

 • Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych,

 • Zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skany podatności,

 • zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,

 • Zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania.

 

Nasza oferta obejmuje:

 

1. Usługa doradcza - przygotowaniu projektu z uzasadnieniem.

Dla potrzeb wniosku oferujemy konsultacje przy tworzeniu planu zakupowego oraz uzasadnienie wydatków kwalifikowanych w oparciu o analizę potrzeb cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego uzasadnienie potrzeb zakupowych jest tak ważne ? Bez uzasadnienia potrzeb podmiot może nie uzyskać tak ważnego 1 punktu, o którym mowa w Kryteriach formalno-merytorycznych . Skutkiem tego będzie nie uzyskanie akceptacji dla projektu.

 

2. Realizację projektu - usługi w obszarach:

 1. organizacyjnym (opracowanie, wdrożenie SZBI/PBI, audyt KRI)
 2. kompetencyjnym (szkolenia dla pracowników, kadry i IT)
 3. technicznym (usługa wsparcie z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz po wdrożeniu SZBI)

W zakresie realizacji zakupów w obszarze technicznym oferty przedsyawią nasi sprawdzeni partnerzy.

 

 

Jaką formą pomocy Państwa instytucja jest zainteresowana ? Pomocą w przygotowaniu wniosku czy realizacją w ramach obszarów ? Zapraszamy do kontaktu.

 

MEDIATOR, TEL. 501 470 633, mail: [email protected] lub kontakt poprzez formularz

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły naszej oferty.

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?