Szukaj w serwisie

Pytania i porady

Kategoria

Pokaż
Wypadki w pracy

Problem mam z uzyskaniem odszkodowania z PZU. Nie chcą uznać wypadku w pracy. Czekam na wynik mojego odwołania.

Jeśli mowa tu o polisie dobrowolnej, odpowiedzi tak łatwo nie można udzielić. Integralną częścią polisy są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), na które zgodził się pan. Tu nie kwestia porady lecz analizy pod kątem wspomnianych warunków do polisy. Z jakiego pwodu PZU odmówiło odszkodowania ? W jaki sposób zostało to uargumentowane ? Jakie są wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela ? Jaki jest zakres ochrony w ramach polisy ? Itd, itd.

Pokaż
Wypadki w pracy

W godzianach pracy musiałam pójść na pocztę. Idąc potknęłam się na chodniku i złamałam dotkliwie nogę. Czy należy mi się odszkodowanie od pracodawcy ? Jaką powinnam przygotować dokumentację ?

Aby skutecznie wystąpić do pracodawcy o odszkodowanie musi spełniony być warunek udokumentowanej winy pracodawcy. Drugim kluczowym warunkiem jest uznanie zdarzenia przez ZUS jako wypadek w pracy. Jeśli nie będzie mowy o winie pracodawcy, warto ustalić czy wina nie jest po stronie zarządcy chodnika.

Pokaż
Wypadki w pracy

Podczas wykrawania mięsa ostrzem noża obciąłem sobie kciuk. ZUS odmówił mi odszkodowania, gdyż twierdzą, że rażąco naruszyłem przepisy. Co mogę z tym zrobić ?

Niestety ZUS świadczenia wypadkowego może odmówić z powodu rażacego naruszenia przepisów. Jeżeli z tym się pan nie zgadza, proszę złożyć odwołanie. W Sądzie Pracy może pan wykazać, po czyjej stronie jest racja. Nie ocenimy problemu bez wglądu do wspomnianej decyzji oraz protokołu BHP wraz załącznikami.

Pokaż
Wypadki w pracy

Wypadek podczas wyładunku palet. Mam poważnie uszkodzoną stopę. Od m-ca czekam na protokół wypadkowy. O jakie odszkodowanie mogę się ubiegać ?

Na tym etapie o odszkodowaniu trudno mówić. Podstawą do roszczeń jest udokumentowanie winy pracodawcy. Do oceny wystarczy protokół wypadkowy. Dopóki pan go nie uzyska trudno mówić o podstawie do roszczeń. Proszę pamiętać, że ze wspomnianego protokołu nie powinna wynikać wina poszkodowanego pracownika lub powinna być wykluczona jego odpowiedzialność. Jeżeli pracodawca nadal będzie opóźniał jego sporządzenie, zalecamy zwrócić się o pomoc do PIP.

Pokaż
Wypadki komunikacyjne

Miałem stłuczkę samochodem. Sporządziliśmy oświadczenie. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za złamaną rękę.

Niestety do wypadku należało wezwać policję. Samo oświadczenie nie jest wiarygodne i stąd odmowa. Proszę o kontakt. Istnieje możliwość naprawienia błędu.

Pokaż
Wypadki w pracy

Miałem wypadek w pracy i jestem na zwolnieniu lekarskim. Belka przygnitoła mi rękę i wbiła się w blachę, posiadam ranę ciętą, 3 szwy wewnętrzne oraz 9 zewnętrznych. Czy mam szanse na jakieś odszkodowanie? Zależy mi na dalszej pracy u pracodawcy.

Z roszczeniem o odszkodowanie za wypadek w pracy występuje się do ubezpieczyciela pracodawcy. Trzeba jednak brać pod uwagę, że może być ono skierowane również przeciwko pracodawcy. Decyzję o działaniu musi podjąć sam poszkodowany. Każdy nasz przyszły klient jest informowany, że roszczenie może być skierowane przeciwko swojemu pracodawcy. Zgoda świadoma stanowi warunek podjęcia się zlecenia.

Pokaż
Wypadki w pracy

Miałem wypadek na terenie zakładu pracy. Złamałem rękę pośliznąłem się na posadce w pierwszy dzień pracy. Nie miałem podpisanej umowy.

Jeśli pracodawca potwierdzi, że do umowy doszło, a ustalenia były ustne, podstawy do odszkodowania z ZUS oczywiście będą. Czym prędzej powinien pracodawca umowę formalnie zawrzeć, sporządzić protokół BHP i przekazania go do ZUS-u. Wóczas proszę oczekiwać decyzji. Jeśli ZUS uzna zdarzenie za wypadek w pracy - świadczenie wypadkowe będzie możliwe.

Pokaż
Inne problemy

Zakupiłam dom z działką. Stoją tam dwa słupy energetyczne. Chce wystąpić do zakładu energetycznego o dszkodowanie. Proszę o radę jaka jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie.

Na jakiekolwiek działania może być za późno. Kupując działkę zaakceptował pan jej stan prawny, w tym uregulowaną kwestię przesyłu energii. Należy sprawdzić do jakich ustaleń doszło w przeszłości, gdy właścicielem działki był poprzedni właściciel. Swoich praw może pan dochodzić oczywiście w sądzie, lecz trzeba się liczyć z kosztami oraz ewentualną przegraną.

2 3 4 5 6