Szukaj w serwisie

Pytania i porady

Kategoria

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Miałem wypadek w pracy z mojej winy. Czy należy mi się odszkodowanie z polisy pracowniczej ?

Ponieważ polisa pracownicza jest dobrowolną, to Ogólne Warunki Ubezpiecznia do tej polisy - na które pan wyraził zgodę - precyzują i wykluczają odpowiedzialność odszkodowawczą. Odpowiedzi należy więc szukać właśnie tam. Porady w tego typu polisach, bez wglądu do wspomnianych OWU, nie są możliwe. Proszę o dostarczenie do wglądu OWU. Wówczas zlecając nam opinię prawną, odpowiemy na pana pytanie.

1 2