Szukaj w serwisie

Wypadek rolniczy. Odszkodowanie z OC i z KRUS

Od wielu lat na rzecz poszkodowanych w gospodarstwie rolnym uzyskujemy właściwe odszkodowania. Pomagamy poszkodowanym oferując:

 1. skuteczne zgłaszanie szkody do ubezpieczyciela w ramach OC gospodarstwa rolnego, w ramach polisy dobrowolnej NW oraz do KRUS
 2. podwyższenie otrzymanej kwoty
 3. pomoc po odmowie odszkodowania

 

1. Odszkodowanie z OC rolniczego

 

Oferujemy pomoc poszkodowanym w wypadkach: rolnikom, dzieciom, pracownikom rolnym lub innym osobom, którzy wykonując prace w rolnictwie, odnieśli obrażenia ciała w wyniku wypadku. Oprócz szkód związanych z maszynami i urządzeniami, szkody mogą mieć związek z fukcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Szkody obejmujące odpowiedzialność odszkodowawczą związane są z pracą maszyn i urządzeń, szkodami zwierząt hodowlanych i domowych oraz innymi okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi rolnik. Mediator występuje o odszkodowanie do ubezpieczyciela, w ramach OC rolniczego. Nie występujemy do odpowiedzialnego za szkodę rolnika !

 

Reprezentując poszkodowanego, występujemy z roszczeniem o:

 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie, związane z uszczerbkiem ,

 • Zwrotu wszelkich kosztów związanych z powrotem do zdrowia, transportem, opieką osób trzecich, przekwalifikowania zawodowego, zakupem zniszczonej odzieży, itp.,

 • Rentę uzupełniającą dochody sprzed wypadku,

 • Utracone dochody,

 • Straty spowodowane wypadkiem.

 • Na rzecz osób, którzy utracili bliską osobę w wypadku, rościmy o:

 • Stosowne odszkodowanie,

 • Zwrot kosztów pochówku, zakupu odzieży żałobnej, renty alimentacyjnej, itd

 • Rekompensatę, jeśli nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej,

 • Inne elementy nie objęte katalogiem.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek rolniczy ? Jak uniknąć błędów, a jednocześnie uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania ?

Trzeba mieć świadomość, że poszkodowany jest zobowiązany do udokumentowania winy i podstaw do roszczenia o odszkodowanie. Obowiązek ten wynika z art. 6 kodeksu cywilnego. Należy więc sporządzić dobrą dokumentację zdjęciową i opisową. Zgłaszając szkodę do KRUS, należy pamiętać o znaczeniu tam złożonych oświadczeń. Jeśli będą obciążające poszkodowanego, nie będzie można ich skorygować. To częsty błąd, nie do naprawienia !

Kolejnym etapem jest zgromadzenie dokumentacji roszczeniowej: medycznej, o stratach i kosztach.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek rolniczy ? Czy to łatwe ? - bez doświadczenia nie masz szans.

Każde gospodarstwo rolne zobowiązane jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek oznacza wykupienia stosownej polisy OC rolniczej u jednego z ubezpieczycieli, który tym samym przejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez gospodarstwo ubezpieczonego. Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

 

Nasza obsługa obejmuje:

 • Bezpłatną poradę prawną,

 • Analizę w oparciu o przekazane dokumenty,

 • Pomoc przy gromadzeniu dokumentacji,

 • Skuteczne działania,

 • Obsługę prawną polubowną oraz sądową.

Zanim podejmiesz pierwsze kroki, wystąpisz do KRUS po odszkodowanie wypadkowe, skonsultuj to z nami. Wskażemy kierunek oraz pomożemy uniknąć błędów. Oferujemy swoje doświadczenie wszystkim potrzebującym, także dla CIEBIE.

Warto zapoznać się z poradami Rzecznika Finansowego dotyczącymi problematyki ubezpieczeń obowiązkowych OC rolniczego.

 

2. Odszkodowania z KRUS

Oferujemy pomoc przy uzyskaniu odszkodowania wypadkowego z KRUS dla rolników. Precyzyjne sporządzenie wniosku o odszkodowanie to klucz do uznania tego za wypadek rolniczy przez KRUS. Nie jest to takie oczywiste - są przypadki, że KRUS odmawia świadczenia ! Rolnika, który miał wypadek z obrażeniami - zapraszamy do nas po analizę i pomoc przy wniosku do KRUS.

 

3. Odszkodowanie z polis rolniczych dobrowolnych

Nie zawsze ubezpieczyciel dobrowolnie wypłaca odszkodowania za straty w uprawach, zniszczone budynki, urządzenia, w związku z winą innego rolnika lub w innych sytuacjach. Oferujemy bezpłatną analizę i wycenę wartości szkody.

 

Nasi klienci oprócz tradycyjnej osobistej obsługi przedstawiciela Mediatora, mogą skorzystać z obsługi zdalnej dzięki Systemowi Obsługi Zdalnej (SOZ). W ramach tego zdalnie przeprowadzimy analizę sprawy oraz przyjmiemy zlecenie do realizacji. System Obsługi Zdalnej to bezpieczeństwo chroniące przed COVID oraz prawne / RODO.

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?