Szukaj w serwisie

Nasze sprawy

Wypadek w pracy. Poszkodowany porażony prądem w wyniku nieuwagi innego pracownika

Wypadki w pracy
Wypadek w pracy. Poszkodowany porażony prądem w wyniku nieuwagi innego pracownika

Wypadek w pracy - porażenie prądem.

Nasz klient zatrudniony był w dużym przedsiębiorstwie na Lubelszczyźnie. Doznał poważnych obrażeń na skutek porażenia prądem o wysokim napięciu. Dochodzenie prowadzone przez Prokuraturę wykazało nieprawidłowości w organizacji pracy. Odpowiedzialność karną ponosi współpracownik, zaś cywilną - pracodawca. Z uwagi na rozlegle obrażenia i wysoką kwotę dochodzonego odszkodowania, proces trwał kilka lat. Powodem tego było też stanowisko ubezpieczyciela pracodawcy, który odmawiał przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wypadek. Jak w wielu przypadkach, tak i w tym sprawę w sądzie prowadził pełnomocnik MEDIATORA.

 

Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego

Sąd Apelacyjny w Lublinie, zasądził od pozwanego na rzecz powoda:

  • 500 000 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lutego 2009r.
  • rentę za okres od dnia 1 grudnia 2009r. do dnia 31 marca 2013r. w zmiennej wysokości szczegółowo opisanej w wyroku, ze wskazaniem daty wymagalności odsetek od poszczególnych kwot oraz rentę bieżącą począwszy od dnia 1 kwietnia 2013r. w wysokości 4 577zł miesięcznie, płatną do dnia 10 każdego miesiąca do rąk przedstawiciela ustawowego, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności;
  • odszkodowanie w wysokości 60 533 zł z ustawowymi odsetkami.
  • ustalił odpowiedzialność pozwanego na przyszłość;
  • oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powoda 7 234zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
  • nakazał na rzecz Skarbu Państwa zapłacić powodowi 12 464 zł , zaś pozwanemu 37 393 zł tytułem kosztów sądowych.

 

Łącznie uzyskano odszkodowanie  w wysokości ponad 1 200 000 mln zł.

 

Powołany biegły z zakresu psychiatrii wskazał, że z uwagi na uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego i znaczne deficyty intelektualne powód nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, wykonywać jakiejkolwiek pracy nawet w warunkach pracy chronionej. Trwały uszczerbek na zdrowiu biegły określił na 100%, a rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych jako ogromny.

Na identyczny uszczerbek na zdrowiu oraz rozmiar cierpień, a także encefalopatię uniemożliwiającą samodzielną egzystencję powoda wskazał biegły z zakresu neurologii i rehabilitacji.

Biegły z zakresu chirurgii potwierdził istnienie związku obrażeń z przebytym wypadkiem. Wskazał na bardzo duży zakres cierpień powoda i konieczność przyjmowania silnych leków przeciwbólowych. Mimo, że leczenie chirurgiczno - ortopedyczne zostało zakończone biegły wskazał na konieczność stałej opieki przy wszystkich czynnościach. Uszczerbek na zdrowiu określił na 77%.

 

 

Sąd Apelacyjny zasadził rentę argumentując, że przysługuje ona poszkodowanemu w razie:

  • całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej;
  • zwiększenia się jego potrzeb;
  • zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.

 

Link do tego wyroku, opublikowanego na stronie Sądu Apelacyjnego w Lublinie znajduje się tutaj.

 

Sądy zasadzają coraz wyższe świadczenia odszkodowawcze. Tak i w tym przypadku gdyby wyrok zapadł teraz - kwota łącznych świadczeń byłaby wyższa !!

 

OPRACOWANIE - MEDIATOR - ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI W PRACY

 

Zdjęcie: <a href="https://pl.depositphotos.com/category/objects.html">Linia przeniesienia napędu zachód słońca krajobraz, ładne tło dla PR - null</a>