Szukaj w serwisie

Aktualności Wróć do listy

Śmierć konkubenta – prawo pozwala na ubieganie się o zadośćuczynienie i odszkodowanie

04.05.2021
Śmierć konkubenta – prawo pozwala na ubieganie się o zadośćuczynienie i odszkodowanie

Przysięga małżeńska składana przed Urzędem Stanu Cywilnego coraz częściej nie obowiązuje przez całe życie. Ludzie, którzy raz zawarli związek małżeński i się rozwiedli – niekoniecznie chcą ponownie w niego wstępować. Życie w tzw. konkubinacie jest obecnie popularnym modelem związku tyle, że pozbawionym pewnych praw. Nie wszystkich jednak. W razie tragicznej śmierci spowodowanej wypadkiem jednego z partnerów – drugi, zgodnie z prawem, może ubiegać się o odszkodowanie.

 

Kto może ubiegać się o odszkodowanie po zmarłym?

Zgodnie z nowelą do ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008r., Nr 116, poz. 731), do kręgu uprawnionych do zadośćuczynienia można zaliczyć dzieci, współmałżonka zmarłego, ale także rodziców, rodzeństwo, macochę lub ojczyma, przyrodnie rodzeństwo, babcię lub dziadka – przy czym istotny jest tutaj stopień powiązań uczuciowych oraz ekonomicznych. Przez długi czas, prawo do odszkodowania dla konkubenta lub konkubiny było dyskusyjne. Pierwszym krokiem do rozwiązania tej kwestii było orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r. (sygn. akt IV CK 648/04), który przyjął, że konkubenci oraz dzieci jednego z nich de facto tworzą rodzinę, a tym samym powinni zostać uznani za członków najbliższej rodziny. Sąd w uzasadnieniu zawarł wyjaśnienie, że konkubinat znalazł swoje miejsce w systemie ocen moralnych. Najbliższym członkiem rodziny nie musi być zatem prawny małżonek lub krewny – może nim być osoba, która ze zmarłym czuła silne poczucie więzi emocjonalnej i wspólnotowej czyli konkubent lub konkubina. Pisząc wprost – osoby, które pozostawały w nieformalnym związku i wspólnie dzieliły życie mogą tak samo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie po tragicznej śmierci partnera, jak osoby, które żyją w formalnych związkach.

 

Strata partnera przed laty – czy też można ubiegać się o odszkodowanie?

Sąd Najwyższy. Uchwałą z dnia 22 października 2010 roku (sygn. akt III CZP 76/10) stwierdził, że „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r." Oznacza to, że najbliższe osoby tragicznie zmarłych przed 3 sierpnia 2008 roku, także mogą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Jak wygląda to w praktyce?

Osoby, które pozostawały z tragicznie zmarłymi w nieformalnych związkach odzyskują należne odszkodowania. Pierwszym krokiem jest uświadomienie, że jest to możliwe a życie w konkubinacie w tym aspekcie nie pozbawia praw. Słuszność przyznawania należnych odszkodowań również konkubentom zmarłych w wyniku wypadków potwierdza zarówno orzecznictwo sądowe, np. sprawa z Piotrkowa Trybunalskiego jak i odszkodowania uzyskane od ubezpieczycieli w wyniku postępowania polubownego, np. historia mężczyzny którego wieloletnia partnerka życiowa zginęła w busie w drodze do pracy.

 

Oferta MEDIATORA

Nasza oferta obejmuje drogę polubowną, a ponieważ prawie zawsze nie daje oczekiwanych rezultatów - kontyuujemy dochodzenie roszczeń przed sądem. W ramach takiej obsługi klient nie ponosi kosztów 'z góry'. Kredytowna jest obsługa prawna, gdzięki temu członek rodziny, który utracił bliską osobę nie nadwyręża budżetu domowego.

 

Zapraszamy do kontaktu

 

Opracowanie - MEDIATOR