Szukaj w serwisie

Wdrożenie nowej ustawy KSC

Wdrożenie nowej ustawy KSC

Nowa Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wejdzie w życie już niebawem. Propozycja zmian tej ustawy oparta jest na wymogach dyrektywy NIS2. Ustawa definiuje podmioty kluczowe i podmioty ważne. Podmioty te zobowiązane są do stosowania wielu zasad cyberbezpieczeństwa oraz ich weryfikacji poprzez przeprowadzanie audytu zgodności co 2 lata, zaś pierwszego po roku.

 

 

Kogo dotyczyć ma nowa Ustawa KSC ?

 

Wśród podmiotów, których dotyczyć ma nowa Ustawa są m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki budżetowe samorządowe
 • zakłady budżetowe
 • instytucje gospodarki budżetowej
 • podmioty lecznicze

 

 

Obowiązki dla podmiotu kluczowego i podmiotu ważnego wynikające z nowej Ustawy KSC

 

 

Do najważniejszych obowiązków podmiotu należeć będzie:

 • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) i jego aktualizacja, wraz z polityką bezpieczeństwa,
 • systematyczne szacowanie ryzyka oraz dostosowanie do niego środków bezpieczeństwa w praktyce,
 • opracowanie procedury związanej z systemami informatycznymi,
 • opracowanie procedury zarządzania incydentami,
 • obsługa incydentów i ich zgłaszanie,
 • organizacja struktury wewnętrznej do realizcji zadań wynikających z Ustawy KSC,
 • opracowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (obowiązek RODO),
 • stosowanie bezpiecznych środków komunikacji  elektronicznej,
 • obowiązkowe szkolenie dla kierownika podmiotu kluczowego i ważnego - raz w roku.

 


Dostosowanie podmiotu do wymogów KSC

 

MEDIATOR oferuje :

 • opracowanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi,
 • wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w procesach wpływających na świadczenie usług,
 • uaktualnienie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • audyt po roku i kolejnych,
 • przeprowadzenie okresowej lub wymaganej analizy ryzyka,
 • konsultacje w zakresie spełnienia pozostałych wymogów KSC,
 • wymagane szkolenia dla kierownika podmiotu.

 

Audyt KSC

Operator kluczowy i ważny ma obowiązek przeprowadzenia, co najmniej raz na 2 lata lub pierwszy po 12-mcach, audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej i może to zlecić podmiotowi zewnętrznemu. Firma audytująca musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji . MEDIATOR oferuje przeprowadzenie wymaganego audytu przez 2 certyfikowanych audytorów wiodących według normy PN-EN ISO/IEC 27001. Po przeprowadzonym audycie, zespół audytorów przygotowuje sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów zlecenia wymaganego nową Ustawą KSC.

 

 

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?