Szukaj w serwisie

Wdrożenie zasad i dokumentacji SZBI. Oferta dla podmiotów publicznych

SZBI - dla podmiotu publicznego

 

Oferujemy przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w pełnym zakresie, zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2019. O wymogu mówi Rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI) w par.20. Obowiązek dotyczy podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wdrożenie SZBI przeprowadzamy w etapach:

  1. Audyt wstępny
  2. Analiza ryzyka
  3. Proces utrzymania ciągłości działania
  4. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
  5. Szkolenia/omówienie procedur SZBI z pracownkami, których procesy te dotyczą
  6. Monitoring/ plan minimalizujący ryzyko po wdrożeniu SZBI.


Przy wdrożeniu niezbędna jest pomoc administratora oraz zespołu złożonego z pracowników/dyrekcji podmiotu w zakresie:

  • przekazania informacji o funkcjonowaniu podmiotu ,
  • organizacji prac (np. szkoleń),
  • konsultacji bieżących,
  • koordynacji prac i ustaleń z dyrekcją.


Zapraszamy do kontaktu - przedstawimy szczegóły. Oferta wdrożenia SZBI dla podmiotu publicznego inna jest dla jednostki samorządu terytorialnego, a inna dla szpitala.

 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?