Szukaj w serwisie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oferta dla administracji publicznej.

Dostosowujemy podmioty publiczne do nowych wymogów oraz opracowujemy i przygotowujemy deklarację dostępności, która powinna zawierać informacje na temat dostępności w 3 płaszczyznach:

 1. Dostępność cyfrowa
 2. Dostępność architektoniczna
 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Nasza oferta obejmuje audyt dostępności cyfrowej wg wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji oraz wytyczne i wzory dla potrzeb opisu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

Kto podlega ustawie o zapewnieniu dostępności ?

Oto główna lista podmiotów, podlegających ustawie. Na liście są m.in:

 • Biblioteki Publiczne
 • Domy kultury
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Jednostki budżetowe
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i wszystkie jednostki podległe
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Przedszkola publiczne
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Szkoły publiczne
 • Uczelnie publiczne
 • Urzędy marszałkowskie
 • Urzędy miast
 • Urzędy gmin
 • Starostwa Powiatowe
 • Muzea publiczne
 • Galerie sztuki
 • publiczne Żłobki

Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej dotyczy wszystkich powstałych oraz nowo tworzonych stron internetowych i aplikacji mobilnych przez podmioty publiczne. Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne, którymi zarządzają podmioty publiczne powinny być dostępne cyfrowo dla obywateli z niepełnosprawnościami. Zakres wymagań precyzuje załącznik do ustawy. Tabela jest równoważna standardowi WCAG 2.1 z wyłączeniem dostarczania napisów na żywo.

Na pełne dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy - insytucje publiczne mieli czas do 23 września 2020r. Pierwszy raport o stanie dostępności kraju przygotuje Ministerstwo Cyfryzacji w 2021r.

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego. Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier.

 

Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych dostępności architektonicznej – zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się (windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku).

 

Zachęcamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły podjęcia się zlecenia przygotowania deklaracji dostępności.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Zapytanie kontaktowe zostało wysłane
Kiedy możemy zadzwonić?