Szukaj w serwisie

Pytania i porady

Kategoria

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Mój tato miał wypadek w gospodarstwie wujka. Leży od pół roku w gipsie i potrwa to jeszcze pewnie długo. Wujek był winny, a tato poszkodowany. Czy po odszkodowanie wystąpić od razu do sądu czy najpierw zażądać odszkodowania od ubezpieczyciela ?

We wszystkich rodzajach wypadków z obrażeniami ciała, warto skorzystać najpierw z drogi polubownej (przedsądowej). To komfortowa, zdecydowanie szybsza droga do odszkodowania. Jeśli mamy później skorzystać z drogi sądowej, droga polubowna jest bardzo wskazana. Upływ czasu niestety nie działa na korzyść poszkodowanego - z niektórych elementów można nie skorzystać. 

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Moja matka zmarła w szpitalu w niewyjaśnionych okolicznościach. Chiałbym wystąpić dla zasady o odszkodowanie, by ukarać winnych. Proszę mi pomóc.

Działania mające na celu ukaranie winnych nie mają wiele wspólnego z kwestiami odszkodowawczymi. Powodem tego jest fakt, że placówka lub lekarz kontraktowy posiadają stosowną polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Gdy wystąpimy o odszkodowanie, roszczenie kierujemy nie do lekarza. lecz do ubezpieczyciela. Kwestia kary to postępowanie karne. Nie oferujemy poszukiwania winnych błędów medycznych lecz reprezentujemy poszkodowanych w uzyskaniu odszkodowań.

Pokaż
Odszkodowania przed sądem

Zamierzam wystąpić w sądzie o podwyższenie odszkodowania za wypadek w pracy. Jakie warunki trzeba spełnić, jeśli bym się na to decydował ?

Jeśli odszkodowanie na drodze polubownej zostało w jakiejkolwiek kwocie przyznane, pracodawca / ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność za wypadek. Zatem postępowanie przed sądem dotyczyć by miało podwyższenie zadośćuczynienia i odszkodowania. W takim przypadku kredytujemy koszty obsługi. Z uwagi na fakt, że koszy te należne są po wygranej sprawie, bierzemy na siebie ryzyko postępowania. Elementem utrudniającym proces, może być jego przewlekłość.

Pokaż
ZUS/KRUS, polisy życiowe, NW

Miałem wypadek w gospodarstwie. Złożyłem, do KRUS wniosek o odszkodowanie. Otrzymałem odmowę. W jakim terminie mogę się odwołać ? Jak wywalczyć z KRUS odszkodowanie ?

Zapewne w piśmie o decyzji jest informacja (pouczenie) o trybie odwoławczym. Ważna jest data otrzymania decyzji oraz argumenty, jakie chce pan użyć w odwołaniu. Proszę uważnie zapoznać się z przyczyną odmowy i w oparciu o to przedstawić własne argumenty. Jeśli oczekiwanego rezultatu to nie przyniesie, pozostanie droga sądowa.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

KRUS odmówił mi wypłaty odszkodowania za wypadek z powodu mojego zasłabnięcia. Czy otrzymam odszkodowanie z OC rolniczego ?

Jeżeli gospodarstwo, gdzie doszło do wypadku było pana własnością - nie będzie podstaw. Nawet gdyby było inaczej może nie być podstaw z powodu okoliczności. Warunkiem otrzymania odszkodowania z OC rolniczego jest m.in. czynnik zewnętrzny, który spowodował wypadek. Zasłabnięcie może traktowane być jak nieszczęśliwy wypadek i stąd może być powodem do odmowy tego odszkodowania.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Wyładowywałem słomę z przyczepy, kiedy właściciel traktora ruszył nagle. Upadłem na ziemię i mam złamaną rękę. O ile mam wystąpić odszkodowania z OC rolniczego ?

Prawdopodobnie odszkodowanie nie będzie należne z OC rolniczego lecz z OC komunikacyjnego traktora. Nie jest istotne ile będzie pan żądał odszkodowania, lecz jaką kwotę może pan udokumentować. Składać się na nią może zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz koszty i straty poniesione. To trudne działania wymagające wiedzy, a po drugiej stronie trudny przeciwnik - ubezpieczyciel.

Pokaż
Wypadki w rolnictwie

Mój pies pogryzł przechodzącego mężczyznę. Ten wystąpił do mnie o wydanie polisy OC rolniczej w ciągu 14 dni. Ja jej nie opłaciłem. Co mi grozi ?

Będzie musiał pan poinformować poszkodowanego, że polisy nie posiada. Grozi panu - jak przy braku polisy OC komunikacyjnej - regres ze strony UFG oraz kara za brak polisy. W tej sytuacji, warto z poszkodowanym dojść do porozumienia. Może uniknie pan kary za brak polisy OC rolniczej.

Pokaż
Wypadki z zaniedbania

Przechodziłem przez ulicę i w tym czasie przewrócił się na mnie postawiony znak drogowy. Do kogo wystąpić o odszkodowanie ? Wypadek był m-c temu, ale ja do kraju wrócę za pół roku.

Na zgłoszenie szkody ma pan czas do 3 lat od zdarzenia. Dobrze aby jednak z tym nie zwlekać. Zebranie stosownej dokumentacji wskazującej winę zarządcy drogi, a jednocześnie wykluczającej pana odpowiedzialność, będzie utrudniona z upływem czasu. Warto jak najszybciej odszukać świadków zdarzenia, sporządzić stosowne oświadczenia i zdjęcia ( o ile znak jest jeszcze postawiony ) oraz gromadzić dokumentację medyczną związaną z obrażeniami i mówiącą o stratach i poniesionych kosztach. Proszę przygotować się na odmowę ubezpieczyciela, jeśli dokumentacja nie będzie właściwie sporządzona.

1 2 3 4 5