Szukaj w serwisie

Pytania i porady

Kategoria

Pokaż
Wypadki komunikacyjne

Jechałem do pracy, droga była częściowo odśnieżona, wpadłem w poślizg i uderzyłem w drzewo. Była policja, dostałem mandat, pogotowie zabrało mnie. Czy mogę liczyć na odszkodowanie od zarządcy drogi i w jakiej wysokości ? Miałem wstrząśnienie mózgu i inne.

Przyjęcie mandata oznacza przyznanie się do winy za wypadek. W tej sytuacji - jak widać - był pan winny i nie ma podstaw do roszczeń odszkodowawczych od kogokolwiek.

Pokaż
Wypadki komunikacyjne

Miałem wypadek komunikacyjny, nie z mojej winy. Winny, którego znam był pod wpływem alkoholu. Ja nie odniosłem obrażeń, ale mam zawroty głowy i problem z obracaniem głową. Czy można wywalczyć jakieś odszkodowanie ? Czy grozi coś sprawcy ?

Obrażenia, jeżeli nastąpiły w związku z wypadkiem, są podstawą do roszczeń odszkodowawczych. Warto przy okazji leczenia, zebrać stosowną dokumentację medyczną. Choć są to małe obrażenia, skuteczny pełnomonik może wyegzekwować nawet kilka tysięcy złotych odszkodowania. Z uwagi na jazdę sprawcy pod wpływem alkoholu, grozi mu regres. Pan jako poszkodowany o swoje prawa nie ma co się obawiać. Ubezpieczyciel (lub UFG) wypłaci odszkodowanie. Tylko od pana zależy czy chce odstąpić od odszkodowania, by chronić winnego.

Pokaż
Wypadki komunikacyjne

Mój ojciec zginął w wypadku w 2000r. Ja i mój brat wtedy otrzymaliśmy od Generali odszkodowanie i zwrot kosztów pogrzebu. Czy należy mi się jeszcze jakieś odszkodowanie, bo tak słyszałem ?

Istotnie nastąpiła zmiana w interpretacji przepisów prawa dotycząca świadczeń za śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego (i innych wypadków). Interpretacja ta pojawiła się w II połowie 2014r. Najogólniej osoby, które utraciły bliskich mogą wrócić do roszczeń i zarządać zadośćuczynia, o które nie występowały. Dotychczas tylko nieliczni przed sądem to egzekwowali. Jeśli zatem wypadek był po 08.1997r., warto zlecić Kancelarii Odszkodowawczej podwyższenie świadczeń. Krąg osób, które mają prawo do tego jest duży. Każdy występuje indywidualnie o swoje zadośćuczynienie.

Pokaż
Wypadki komunikacyjne

Wypadek był w 1995r. Do dzisiaj mam problemy z prawą ręką. Nie mogę nią poruszać do dzisiaj. Od kogo mi się należy odszkodowanie ?

Obawiam, że z uwagi na upływ czas nie ma podstaw do roszczeń odszkodowawczych - roszczenie się przedawniło. Przywrócenie tego terminu jest bardzo mało prawdopodobne.

Pokaż
Wypadki komunikacyjne

Miałam wypadek jako kierowca. Po dzień dzisiejszy mam problemy z ramieniem. Chodzę do lekarzy i nadal się leczę. Do wypadku nie była wezwana policja. HDI odmówiło mi odszkodowania za złamaną rękę.

Do wypadku z obrażeniami należy wzywać policję. Właśnie jej brak spowodował odmowę ubezpieczyciela. Radzimy zgłościć się na właściwy komisariat policji i poprosić o przeprowadzenie procedur związanych z wypadkiem komunikacyjnym. Jeśli to doprowadzi do sporządzenia notatki policyjnej i ukarania sprawcy, proszę odwołać się od decyzji.

Pokaż
Wypadki komunikacyjne

Firma turystyczna - organizator nie pomogła mi w powrocie do kraju narażając na dalszą utratę zdrowia. Ubezpieczyciel wypłacił mi poniesione koszty i małe odszkodowanie. 8 miesięcy rehabilitacji, a ja nadal nie chodzę. Jak uzyskać dalsze odszkodowanie?

Firma turystyczna - organizator posiadał polisę OC. Oznacza to, że wszelkie roszczenia związane z naprawieniem szkody, tj.zadośćuczynieniem, kosztami i stratami należy kierować do ubezpieczyciela związnego z tą polisą. Podwyższenia odszkodowania - jeśli są podstawy - jak najbardziej może się domagać. Jeśli brak pomocy, o której pan wspomina doprowadził do pogorszenia zdrowia, należy także o to wystąpić. Kodeks cywilny obowiązek udokumentowania roszczeń nakłada na poszkodowanego.

Pokaż
Wypadki komunikacyjne

Pieszy, podczas wysiadania z autobusu, został potrącony przez samochód. Doznał poważnych obrażeń ciała. Do kogo wystąpić o odszkodowanie ?

W tym przypadku można nie czekając na wynik postępowania, wystąpić do ubezpieczyciela autobusu. Jeśli pieszy nie był winny - nie jest istotne do kogo wystąpić z roszczeniem.

1 2