Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij
Oferta

Wypadek rolniczy - odszkodowanie inne niż z KRUS

Obsługa przedsądowa szkód osobowych w wyniku wypadków w rolnictwie.

Oferujemy pomoc poszkodowanym w wypadkach: rolnikom, dzieciom, pracownikom rolnym lub innym osobom, którzy wykonując prace w rolnictwie, odnieśli obrażenia ciała w wyniku wypadku. Oprócz szkód związanych z maszynami i urządzeniami, szkody mogą mieć związek z fukcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Szkody obejmujące odpowiedzialność odszkodowawczą związane są z pracą maszyn i urządzeń, szkodami zwierząt hodowlanych i domowych oraz innymi okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi rolnik. Mediator występuje o odszkodowanie do ubezpieczyciela, w ramach OC rolniczego. Nie występuje do odpowiedzialnego za szkodę rolnika.

Reprezentując poszkodowanego, występujemy z roszczeniem o:

 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
 • Zwrotu wszelkich kosztów związanych z powrotem do zdrowia, transportem, opieką osób trzecich, przekwalifikowania zawodowego, zakupem zniszczonej odzieży, itp.,
 • Rentę uzupełniającą dochody sprzed wypadku,
 • Utracone dochody,
 • Straty spowodowane wypadkiem.
 • Na rzecz osób, którzy utracili bliską osobę w wypadku, rościmy o:
 • Stosowne odszkodowanie,
 • Zwrot kosztów pochówku, zakupu odzieży żałobnej, renty alimentacyjnej, itd.
 • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • Rekompensatę, jeśli nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej,
 • Inne elementy nie objęte katalogiem.

Jak uniknąć błędów, a jednocześnie uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania ?

Trzeba mieć świadomość, że poszkodowany jest zobowiązany do udokumentowania winy i podstaw do roszczenia o odszkodowanie. Obowiązek ten wynika z art. 6 kodeksu cywilnego. Należy więc sporządzić dokumentację zdjęciową, przyjąć od świadków oświadczenia oraz sporządzić własny, wiarygodny opis zdarzenia. Zgłaszając szkodę do KRUS, należy pamiętać o znaczeniu tam złożonych oświadczeń. Jeśli będą obciążające poszkodowanego, nie będzie można ich skorygować. To częsty błąd, nie do naprawienia ! Należy najpierw zadać sobie pytanie - czy warto chronić winnego wypadku i jednocześnie pozbywać się odszkodowania ?

Pomoc poszkodowanym w wypadkach

Kolejnym etapem jest zgromadzenie dokumentacji roszczeniowej. Jeśli dotyczy to medycznej, zasada jest prosta: należy zadbać o powrót do zdrowia, poddać się leczeniu i rehabilitacji, a przy tym dokumentować wszystkie wizyty i zabiegi. Całą pozostałą – oprócz medycznej – należy zgromadzić opierając się faktycznym stanem.

Każde gospodarstwo rolne zobowiązane jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek oznacza wykupienia stosownej polisy OC rolniczej u jednego z ubezpieczycieli, który tym samym przejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez gospodarstwo ubezpieczonego. Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika ureguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Nasza obsługa obejmuje:

 • Bezpłatną poradę prawną,
 • Analizę w oparciu o przekazane dokumenty,
 • Pomoc przy gromadzeniu dokumentacji,
 • Skuteczne działania bez opłat wstępnych,
 • Obsługę prawną polubowną oraz sądową.

Zanim podejmiesz pierwsze kroki, wystąpisz do KRUS po odszkodowanie wypadkowe, skonsultuj to z nami. Wskażemy kierunek oraz pomożemy uniknąć błędów. Oferujemy swoje doświadczenie wszystkim potrzebującym, także dla CIEBIE.

Warto zapoznać się z poradami Rzecznika Finansowego dotyczącymi problematyki ubezpieczeń obowiązkowych OC rolniczego.

RODO. Polityka bezpieczeństwa danych
w Kancelarii Mediator

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję