Szukaj w serwisie

Wypadek komunikacyjny. Obsługa bezpośrednia i zdalna

Poszkodowanym osobom w wypadkach komunikacyjnych należne jest odszkodowanie z OC sprawcy za szkodę na osobie (obrażenia ciała lub śmierć) i za szkodę majatkową (uszkodzony pojazd, ogrodzenie, inne).

 

Pomagamy poszkodowanym oferując:

 1. skuteczne zgłaszanie szkody osobowej lub majątkowej
 2. podwyższenie otrzymanej kwoty
 3. pomoc po odmowie odszkodowania

1. Szkoda osobowa. Dla kogo nasza oferta ?

W wyniku wypadku komunikacyjnego, uczestnicy mogą odnieść obrażenia ciała lub ponieść śmierć. Naszą obsługę kierujemy do :

 • pasażerów

 • kierowców

 • motocyklistów

 • pieszych

 • rowerzystów

 • dzieci

Jeśli poszkodowana osoba odniosła w wypadku obrażenia ciała, których konsekwencją jest ciężki i głęboki stan upośledzenia funkcji życiowych jak np. śpiączka, trwałe uszkodzenie układu nerwowego i wymaga stałej opieki z powodu kalectwa i trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji - o odszkodowanie mogą wystąpić także bliscy. Szkoda taka, zwana jest szkodą pośrednią i także jest to odszkodowanie z oc sprawcy wypadku.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z obrażeniami lub śmiertelny - składniki roszczenia

Nasza kancelaria zajmuje się poszkodowanym, a nie sprawcą. Uczestnik wypadku nie może być winny, aby były podstawy do odszkodowania. Warto do wypadku wezwać policję, bo sporządzenie Oświadczenia Uczestników Wypadku może nie być wystarczające.

 

Odszkodowanie to zebrana właściwie dokumetacja:

 • medyczna, obrazująca skutki dla zdrowia z uszczerbkiem

 • o poniesionych kosztach,

 • o stratach poszkodowanego.

Dokumentacja w każdym przypadku, musi być sporządzona w oparciu o stan faktyczny. Warto zapoznać się z naszymi sprawami, gdzie jest dużo wskazówek dotyczących wymaganej dokumentacji.

Wypadek samochodowy odszkodowania

Uzyskanie odszkodowania po wypadku

Kolejny krok to sporządzenie roszczenia - nie stosujemy formularzy zgłoszenia szkody. Obejmuje ono odszkodowanie za ból i cierpienie, oszacowanie lub obliczenie kosztów i strat poniesionych. Ponieważ często decyzja ubezpieczyciela jest daleka od żądań i oczekiwań, trzeba przygotować się na odmowę w całości lub w części roszczeń. Często pomocne jest orzecznictwo sądów, na które się powołujemy. Należy pamiętać jednak, że jest to jeden z kilku argumentów i nie zawsze daje oczekiwany rezultat.

Jakiej wysokości może być odszkodowanie z oc sprawcy wypadku? Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny ?

W przypadku nie uznania roszczeń przez ubezpieczyciela lub są zbyt niskie, ma miejsce II etap, czyli reklamacja. Jakość argumentów nie zawsze jest kluczowa - często bowiem ubezpieczyciel korzysta z prawa uznaniowości i odmawia wypłaty/dopłaty. Uzyskanie zadawalającego odszkodowania lub zawarcie ugody poszkodowanego z ubezpieczycielem to finał naszej obsługi. Etap polubowny dochodzenia roszczeń zostaje zakończony.

Coraz częściej ma miejsce III etap obsługi: kontynuacja przed sądem cywilnym. Choć postępowanie to jest długotrwałe, jest to jedyna droga do uzyskania należnego odszkodowania. Pełnomocnicy Kancelarii  Mediator dokładają starań, aby każda sprawa była dobrze poprowadzona. Efektem tego jest 99% spraw wygranych, zasądzonych w oczekiwanej wysokości. Niestety przewlekłość postępowania (długi czas procesów) to wielki problem od wielu lat. Nasz klient zlecając sprawę - w wielu przypadkach - nie ponosi kosztów obsługi sądowej. Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku na drodze sądowej to trudny i długi proces, ale warto z tej drogi skorzystać. Kwoty zasądzone są wyższe - nawet kilkukrotnie, niż uzyskiwane na etapie polubownym.

W ramach obsługi nasza kancelaria odszkodowawcza oferuje:

 • kontakt z osobą poszkodowaną lub rodziną poszkodowanego,

 • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,

 • opinię prawną wraz z podstawą do roszczeń odszkodowawczych,

 • świadczenie usług na rzecz poszkodowanych bez opłat wstępnych (skredytowane koszty obsługi prawnej),

 • wspólne z poszkodowanym gromadzenie niezbędnej dokumentacji,

 • sporządzenie roszczenia w imieniu poszkodowanego i skierowanie go do ubezpieczyciela,

 • stały kontakt klienta z opiekunem z Mediatora,

 • organizowanie konsultacji medycznych, dla celów zdrowotnych,

 • pełną obsługę sądową pełnomocnika procesowego .

Obsługa prawna - co oferujemy ?

Dlaczego warto zlecić Kancelarii Mediator prowadzenie sprawy, zamiast samemu ją prowadzić?
Powodów jest wiele. Oto najistotniejsze, mające wpływ na uzyskanie świadczenia oraz komfort
poszkodowanego:

 • uzyskane odszkodowanie przez specjalistę będzie wyższe, niż przez osobę nie mającą doświadczenia,

 • nie umiejętne prowadzenie sprawy często powoduje brak możliwości odwoławczych od otrzymanej decyzji,

 • klient nie ponosi ryzyka związengo z kosztami prowadzenie sprawy,

 • lepszy efekt daje prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem przez profesjonalnego pełnomocnika,

 • postępowanie sądowe powinno poprzedzone być właściwym postępowaniem polubownym,

 • błędy w postępowniu polubownym mają wpływ na wynik postępowania sądowego,

 • nasza kancelaria odszkodowawcza to doświadczenie od 2003r

 • zweryfikuj inne kancelarie, by nie trafić na mierną kancelarię

2. Szkody majątkowe - uszkodzone samochody, motocykle, traktory i inne pojazdy

Każda wypłacona szkoda na samochodzie jest niedoszacowana. Aby poszkodowany przywrócił samochód do stanu sprzed wypadku/kolizji zmuszony jest szukać tanich blacharzy-lakierników, często z 'szarej strefy' oraz poszukiwać używanych, tanich części zamiennych. Jak tego uniknąć ? Raczej jesteśmy zdani na zaniżone wypłacone świadczenia od Ubezpieczalni, ale zawsze jest możliwość weryfikacji i uzyskania dopłaty z naszą pomocą. Wystarczy, że przekażesz nam do analizy:

 • swój kosztorys lub dowód poniesionych kosztów naprawy, oraz

 • decyzję

Po analizie, przedstawimy opinię o możliwości podwyższenia odszkodowania.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkody osobowej oraz majątkowej na pojeździe. Kancelaria Prawna Mediator jest dla Państwa.

 

Rzecznik Finansowy o szkodzie osobowej z OC.

odszkodowanie z oc sprawcy wypadku

Kodeks Cywilny

Kodeks Postępowania Cywilnego

Ustawa o OC komunikacyjnym

Prowadzimy sprawy na etapie polubownym. Jeżeli zachodzi konieczność - kontynuujemy przed sądami.

Nasi klienci oprócz tradycyjnej osobistej obsługi przedstawiciela Mediatora, mogą skorzystać z obsługi zdalnej dzięki Systemowi Obsługi Zdalnej (SOZ). W ramach tego zdalnie przeprowadzimy analizę sprawy oraz przyjmiemy zlecenie do realizacji. System Obsługi Zdalnej to bezpieczeństwo chroniące przed COVID oraz prawne / RODO.

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?