Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij
Oferta

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Obsługa przedsądowa szkód osobowych w wyniku wypadków komunikacyjnych.

W wyniku wypadku komunikacyjnego, uczestnicy mogą odnieść obrażenia ciała lub śmierć w wyniku obrażeń. Naszą obsługę kierujemy do :

 • pasażerów
 • kierowców
 • pieszych
 • rowerzystów
 • i innych.

Odszkodowania za wypadek samochodowy

Aby uzyskać odszkodowanie z wypadku samochodowego muszą być podstawy do odszkodowania, uczestnik wypadku, musi uznany być poszkodowanym lub musi być wskazany sprawca tego wypadku. By uniknąć problemów, warto do wypadku wezwać policję. Jeżeli zostaną spełnione warunki, można przystąpić do gromadzenia dokumentacji.

Składa się na nią :

 • medyczna, obrazująca skutki dla zdrowia,
 • o poniesionych kosztach,
 • o stratach.

Dokumentacja w każdym przypadku, musi być sporządzona w oparciu o stan faktyczny z możliwością jej weryfiakacji. Jeżeli nie ma innej możliwości, można przygotować stosowne oświadczenia wg określonych zasad. By uniknąć błędów, Mediator udostępnia wzory oświadczeń, pomaga w ich spoprządzeniu oraz występuje w imieniu poszkodowanego do różnych instytucji.

Uzyskanie odszkodowania po wypadku

Kolejny krok to przygotowanie roszczenia. Powinno ono obejmować odszkodowanie za ból i cierpienie, oszacowanie lub obliczenie kosztów i strat poniesionych. Ponieważ często decyzja ubezpieczyciela jest daleka od żądań i oczekiwań, trzeba przygotować się na odmowę w całości lub w części roszczeń. Często odmienne stanowisko ubezpieczyciela wynika z problemu materialnego oszacowania zadośćuczynienia, który stanowi element należnego świadczenia. W takiej sytuacji pomocne jest orzecznictwo sądów, na które się powołujemy. Należy pamiętać jednak, że jest to jeden z kilku argumentów i nie zawsze daje oczekiwany rezultat.

Jakiej wysokości są odszkodowania komunikacyjne?

W przypadku nie uznania roszczeń przez ubezpieczyciela, kontynuując ma miejsce II etap, czyli odwołanie od decyzji. Jakość argumentów nie zawsze jest kluczowa - często bowiem ubezpieczyciel korzysta z prawa uznaniowości i odmawia dopłaty. Uzyskanie zadawalającego odszkodowania lub zawarcie ugoda poszkodowanego z ubezpieczycielem to finał naszych prac. Etap polubownego dochodzenia roszczeń zostaje zakończony.

Rzadziej ma miejsce III etap obsługi: kontynuacja przed sądem cywilnym. Choć postępowanie to jest długotrwałe, jest to jedyna droga do rozstrzygnięcia o należnym odszkodowaniu. Radcy prawni kancelarii odszkodowawczej Mediatora dokładają starań, aby każda sprawa była dobrze poprowadzona. Efektem tego jest 99% spraw wygranych, zasądzonych w oczekiwanej wysokości. Nasz klient zlecając sprawę nie ponosi kosztów obsługi prawnej - sądowej.

W ramach obsługi odszkodowań za wypadki komunikacyjne oferujemy:

 • spotkanie z osobą poszkodowaną lub rodziną poszkodowanego,
 • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,
 • opinię prawną wraz z podstawą do roszczeń odszkodowawczych,
 • świadczenie usług na rzecz poszkodowanych bez opłat wstępnych,
 • wspólne z poszkodowanym gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • sporządzenie roszczenia w imieniu poszkodowanego i skierowanie go do ubezpieczyciela,
 • stały kontakt klienta z opiekunem w biurze,
 • organizowanie konsultacji medycznych, dla celów zdrowotnych,
 • pełną i nieodpłatną obsługę sądową etatowego radcy prawnego.

Wypadek samochodowy odszkodowania

Wypadek komunikacyjny odszkodowanie - argumenty za

Dlaczego warto zlecić Kancelarii Mediator prowadzenie sprawy, zamiast samemu ją prowadzić?
Powodów jest wiele. Oto najistotniejsze, mające wpływ na uzyskane świadczenia oraz komfort
poszkodowanego:

 • uzyskane odszkodowanie przez specjalistę będzie wyższe, niż przez osobę nie mającą doświadczenia,
 • nie umiejętne prowadzenie sprawy często powoduje brak możliwości odwoławczych od niekorzystnej decyzji,
 • klient nie ponosi ryzyka związengo z kosztami prowadzenie sprawy,
 • lepszy efekt daje prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem przez profesjonalnego pełnomocnika,
 • postępowanie sądowe powinno poprzedzone być właściwym postępowaniem polubownym,
 • błędy w postępowniu polubownym mają wpływ na wynik postępowania sądowego.

Przydatne akty prawne:

Kodeks Cywilny

Kodeks Postępowania Cywilnego

Ustawa o OC komunikacyjnym