Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij
Oferta

Odszkodowanie za wypadek z zaniedbania

Obsługa przedsądowa szkód osobowych za wypadki w wyniku zaniedbania osób lub instytucji.

Odpowiedzialność cywilna za należyte utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych (chodniki, ścieżki), miejsc użyteczności (place zabaw, cmentarze, parki, sklepy) oraz innych miejsc publicznych (drogi, ulice, parkingi), gdzie piesi mogą przebywać - spoczywa na właścicielach tych terenów lub na zarządzających nimi podmiotach. Zasada ryzyka - jaka tu działa - oznacza, że podmiot nie musi być winny, aby był odpowiedzialny za szkodę. Jeśli dochodzi do wypadku, skutkującego obrażeniami ciała - mogą być podstawy do roszczeń odszkodowawczych. Podstawą do roszczeń są zapisy art. 415 kodeksu cywilnego: „kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia”. Wynika z nich wprost, że poszkodowany ma prawo rościć o odszkodowanie, a odpowiedzialny zobowiązany jest do naprawienia szkody.

Roszczenia powypadkowe

By były podstawy do odszkodowania, na poszkodowanym spoczywa obowiązek (art. 6 k.c.):

  • udowodnienia powstałej szkody,
  • wykazania winy odpowiedzialnego,
  • zgromadzenia dowodów mających związek przyczynowy między szkodą, a zdarzeniem.

Kiedy odszkodowanie jest należne?

Z okoliczności, jeśli wynika wina poszkodowanego – nie będzie podstaw do odszkodowania. Ważne jest zatem, aby wykluczyć jego winę. Dokumentowanie okoliczności jest tu kluczowe.

Do kogo wystąpić o odszkodowanie?

Należy ustalić kto ponosi odpowiedzialność za szkodę. W praktyce nie jest to takie proste. Często bowiem właściciel przerzuca odpowiedzialność na inny podmiot. Ustalanie właściwego odpowiedzialnego zajmuje wtedy dużo czasu.

Jak wykazać związek przyczynowy między szkodą, a zdarzeniem?

Dokumentowanie zadośćuczynienia, poniesionych kosztów oraz strat musi być rzetelne. Odmowa ubezpieczyciela w postępowaniu polubownym może zakończyć jakiekolwiek dalsze działania przed sądem. Często powodem takich odmów nie jest zła wola ubezpieczyciela, lecz niewystarczająca wiedza poszkodowanego co do dokumentowania roszczenia powypadkowego. Równie częstym przypadkiem jest nie uczciwe występowanie o odszkodowanie za skutki nie mające związku ze zdarzeniem, co nosi znamiona przestępstwa.

Jak przygotować się do batalii o odszkodowanie?

Warto – jeśli to możliwe – udokumentować zdjęciami okoliczności, miejsce i inne istotne dla sprawy szczegóły. Wiarygodny świadek, który na piśmie potwierdzi zajście, będzie bardzo przydatny. Jeśli to możliwe do wypadku warto wezwać Policję lub Straż Miejską. Choć te służby zapewne nie potwierdzą przyczyny zdarzenia, to jednak uwiarygodnią okoliczności i skutki. Kolejną jest dokumentacja medyczna. Nie warto zwlekać z wizytami u lekarzy i konsultacjami. Uciekający czas ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, ale także dla celów odszkodowawczych. Im szybciej poszkodowany zgromadzi niezbędną dokumentacje, tym realnie większa kwota do uzyskania. Z uwagi na odmowy ubezpieczycieli, czasem jest konieczność  kontynuowania sprawy w sądzie. Wówczas zapewniamy bezpłatnie pełnomocnika w trakcie trwania całego procesu. 

W ramach naszej obsługi prawnej osób poszkodowanych, oferujemy:

  • bezpłatną konsultację telefoniczną,
  • analizę w oparciu o przekazane dokumenty,
  • wspólne gromadzenie dokumentacji,
  • dochodzenie odszkodowania bez opłat wstępnych,
  • pełną obsługę polubowną oraz sądową,
  • W przypadku postępowania sądowego, nieodpłatną obsługę prawną radcy prawnego.

Nie podejmujemy się spraw, kiedy poszkodowany sam przekazał swoje roszczenia powypadkowe  i otrzymał odmowę. Taka sytuacja oznaczałaby odpowiedzialność za całe postępowanie, włącznie ze szkodzącymi działaniami polubownymi. Zleć bezpłatną analizę prawną Mediatorowi, zanim sam podejmiesz jakiekolwiek działania. 

 

RODO. Polityka bezpieczeństwa danych
w Kancelarii Mediator

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję