Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij
Oferta

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych należne jest odszkodowanie z OC sprawcy.

Nasi klienci wybierają z 3 rodzajów umów na dochodzenie roszczeń:

1. Umowa STANDARD - podstawowa tania umowa na etap przedsądowy

- najkorzystniejsze warunkami prowizyjnymi dla Klienta

2. Umowa BEZPIECZNA - odszkodowanie bezpośrednio na konto Klienta

- Klient wskazuje konto bankowe, gdzie trafi odszkodowanie od ubezpieczyciela

3. Umowa SĄDOWA - Mediator ponosi wszelkie koszty sądowe

- dochodzenie polubowne wraz z kontynuowaniem w sądzie         

Dla kogo nasza oferta ?

W wyniku wypadku komunikacyjnego, uczestnicy mogą odnieść obrażenia ciała lub śmierć. Naszą obsługę kierujemy do :

 • pasażerów
 • kierowców
 • motocyklistów
 • pieszych
 • rowerzystów
 • i innych.

Jeśli poszkodowana osoba odniosła w wypadku obrażenia ciała, których konsekwencją jest ciężki i głeboki stan upośledzenia funkcji życiowych jak np. śpiączka, trwałe uszkodzenie układu nerwowego i wymaga stałej opieki z powodu kalectwa i trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji - o odszkodowanie mogą wystąpić także bliscy. Szkoda taka, zwana jest szkodą pośrednią,

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Aby uzyskać odszkodowanie w wyniku wypadku samochodowego, uczestnik wypadku nie może być winny lub może być współwinny. By uniknąć problemów, warto do wypadku wezwać policję - Oświadczenie Uczestników Wypadku, może nie być wystarczające. Jeżeli zostaną spełnione warunki odpowiedzialności można przystąpić do gromadzenia dokumentacji.

Składa się na nią:

 • medyczna, obrazująca skutki dla zdrowia,
 • o poniesionych kosztach,
 • o stratach.

Dokumentacja w każdym przypadku, musi być sporządzona w oparciu o stan faktyczny. W sytuacjach indywidualnych można przygotować stosowne oświadczenia. By uniknąć błędów, Mediator udostępnia wzory oświadczeń, pomaga w ich spoprządzeniu oraz występuje w imieniu poszkodowanego do różnych instytucji.

Uzyskanie odszkodowania po wypadku

Kolejny krok to sporzadzenie roszczenia - nie stosujemy formularzy zgłoszenia szkody. Obejmuje ono odszkodowanie za ból i cierpienie, oszacowanie lub obliczenie kosztów i strat poniesionych. Ponieważ często decyzja ubezpieczyciela jest daleka od żądań i oczekiwań, trzeba przygotować się na odmowę w całości lub w części roszczeń. Często odmienne stanowisko ubezpieczyciela wynika z problemu materialnego oszacowania zadośćuczynienia, który stanowi element należnego świadczenia. W takiej sytuacji pomocne jest orzecznictwo sądów, na które się powołujemy. Należy pamiętać jednak, że jest to jeden z kilku argumentów i nie zawsze daje oczekiwany rezultat.

Jakiej wysokości są odszkodowania komunikacyjne?

W przypadku nie uznania roszczeń przez ubezpieczyciela, kontynuując ma miejsce II etap, czyli reklamacja. Jakość argumentów nie zawsze jest kluczowa - często bowiem ubezpieczyciel korzysta z prawa uznaniowości i odmawia wypłaty/dopłaty. Uzyskanie zadawalającego odszkodowania lub zawarcie ugoda poszkodowanego z ubezpieczycielem to finał naszych prac. Etap polubownego dochodzenia roszczeń zostaje zakończony.

Rzadziej ma miejsce III etap obsługi: kontynuacja przed sądem cywilnym. Choć postępowanie to jest długotrwałe, jest to jedyna droga do rozstrzygnięcia o należnym odszkodowaniu. Pełnomocnicy Kancelarii  Mediator dokładają starań, aby każda sprawa była dobrze poprowadzona. Efektem tego jest 99% spraw wygranych, zasądzonych w oczekiwanej wysokości. Niestety jest to zawsze okupione dużą przewlekłością postępowania (długi czas procesów). Nasz klient zlecając sprawę nie ponosi kosztów obsługi prawnej - sądowej, lecz musi pogodzić się z uczestniczeniem w procesie i czasem trwania.

W ramach obsługi oferujemy:

 • spotkanie z osobą poszkodowaną lub rodziną poszkodowanego,
 • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,
 • opinię prawną wraz z podstawą do roszczeń odszkodowawczych,
 • świadczenie usług na rzecz poszkodowanych bez opłat wstępnych,
 • wspólne z poszkodowanym gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • sporządzenie roszczenia w imieniu poszkodowanego i skierowanie go do ubezpieczyciela,
 • stały kontakt klienta z opiekunem w biurze,
 • organizowanie konsultacji medycznych, dla celów zdrowotnych,
 • pełną i nieodpłatną obsługę sądową etatowego radcy prawnego.

Wypadek samochodowy odszkodowania

Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie - argumenty za zleceniem nam sprawy

Dlaczego warto zlecić Kancelarii Mediator prowadzenie sprawy, zamiast samemu ją prowadzić?
Powodów jest wiele. Oto najistotniejsze, mające wpływ na uzyskane świadczenia oraz komfort
poszkodowanego:

 • uzyskane odszkodowanie przez specjalistę będzie wyższe, niż przez osobę nie mającą doświadczenia,
 • nie umiejętne prowadzenie sprawy często powoduje brak możliwości odwoławczych od niekorzystnej decyzji,
 • klient nie ponosi ryzyka związengo z kosztami prowadzenie sprawy,
 • zapewniamy Klientowi bezpieczeństwo firnansowe uzyskanych kwot odszkodowania,
 • lepszy efekt daje prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem przez profesjonalnego pełnomocnika,
 • postępowanie sądowe powinno poprzedzone być właściwym postępowaniem polubownym,
 • błędy w postępowniu polubownym mają wpływ na wynik postępowania sądowego.

 

Przydatne akty prawne:

Kodeks Cywilny

Kodeks Postępowania Cywilnego

Ustawa o OC komunikacyjnym

RODO. Polityka bezpieczeństwa danych
w Kancelarii Mediator

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję