Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij
Oferta

Odszkodowania za błędy medyczne

Obsługa przedsądowa szkód osobowych w wyniku błędów medycznych.

Za błędy w sztuce medycznej, skutkujące pogorszeniem zdrowia, można występować o odszkodowanie. Ponieważ ustawowy obowiązek nakłada na placówki medyczne posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej, z roszczeniem takim w praktyce występuje się do ubezpieczyciela placówki. Niestety zdarzają się przypadki, kiedy suma gwarancyjna posiadanej polisy jest wyczerpana i wówczas należy kierować roszczenie przeciwko placówce służby zdrowia. Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w gromadzeniu dokumentacji oraz reprezentowanie poszkodowanego w sporze z ubezpieczycielem (lub szpitalem) na drodze polubownej. Gdy etap ten nie przynosi oczekiwanego rezultatu, ma miejsce drugi etap, czyli droga sądowa. Wówczas zapewniamy obsługę prawną w sądzie, etatowymi radcami prawnymi. Nie występujemy z roszczeniami przeciwko pracownikom służb medycznych, a jedynie przeciwko ubezpieczycielowi placówki lub gdy polisa OC nie jest wystarczająca-przeciwko placówce medycznej.

Czym jest błąd medyczny ?

To nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie pracownika placówki świadczącej pomoc medyczną, które doprowadziły do szkody na osobie. Z błędem lekarskim wiąże się nierozerwalnie związek przyczynowy między pracą służb medycznych a poszkodowanym, który w wyniku opieki doznał pogorszenia zdrowia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia lub zmarł. 

By móc rozpocząć procedurę dochodzenia odszkodowania, należy zgromadzić niezbędną i kompletną dokumentację medyczną, na którą powinna się składać: historia choroby, opinie specjalistów oraz opis zdarzenia sporządzony przez samego poszkodowanego. Na tej podstawie i z pomocą konsultantów, ustalamy odpowiedzialność placówki, w imieniu poszkodowanego formułujemy roszczenie i kierujemy go do odpowiedzialnego za szkodę ubezpieczyciela. Jeżeli z dokumentacji nie wynikają nieprawidłowości oraz brak jest negatywnych skutków – może nie być podstaw do roszczeń odszkodowawczych. Sytuacja, gdy brak jest dokumentacji potwierdzającej błąd medyczny jest niestety częsta. Warto zatem dopilnować swoich praw już na etapie leczenia w placówce medycznej.

W sytuacji, gdy nie można przedstawić jednoznacznej opinii na temat szans i podstaw do odszkodowania, kierujemy poszkodowanego do Komisji ds. Błędów Medycznych. Instytucja ta analizuje podstawy do odszkodowania, co pozwala na dodatkową i niezależną opinię na temat problemu. Jeśli z opinii wynikają podstawy do odszkodowania, możemy rozpocząć proces dochodzenia odszkodowań.

Po etapie polubownym lub po pozytywnym zaopiniowaniu problemu przez Komisję ds. Błędów Medycznych, kierujemy sprawę do sądu. Po zgromadzeniu pozostałej dokumentacji, ponownej analizie, doprowadzamy do spotkania z poszkodowanym. Omawiamy strategię, szacujemy ryzyko, sporządzamy dodatkową dokumentację opisową itd. Proces sądowy trwa często bardzo długo, więc poszkodowany musi uzbroić się w cierpliwość. Ponieważ to walka o duże dodatkowe środki na leczenie, opiekę, sprzęt niezbędny do funkcjonowania lub środki na życie – warto podjąć wyzwanie.

Istotnym elementem naszej obsługi jest kredytowanie usług na etapie polubownym (przedsądowym) oraz na etapie postępowania przed sądem. Oznacza to, że poszkodowany nie ponosi żadnych kosztów ‘z góry’ lecz po wygranej sprawie.

W ramach obsługi szkód za błędy medyczne oferujemy:

  • spotkanie z osobą poszkodowaną lub rodziną poszkodowanego,
  • pomoc przy gromadzeniu dokumentacji,
  • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,
  • opinię prawną wraz z oceną powodzenia,
  • świadczenie usług prawnych na rzecz poszkodowanych bez opłat wstępnych,
  • stały kontakt klienta z opiekunem,
  • postępowanie polubowne i sądowe,
  • pełną i nieodpłatną obsługę prawną etatowego radcy prawnego-pełnomocnika,
  • doświadczenie w prowadzeniu o odszkodowania za błędy medyczne ( przykładowe sprawy ).

Przydatne akty prawne:

Kodeks Cywilny

Kodeks Postępowania Cywilnego

Rozporządzenie Ministra Fianasów - świadczenia zdrowotne

RODO. Polityka bezpieczeństwa danych
w Kancelarii Mediator

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję