Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij
Nasze sprawy

Wypadek w pracy. Wina innego pracownika.

Nasz klient zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie doznał poważnych obrażeń. Dochodzenie prowadzone przez Prokuraturę wykazało nieprawidłowości w organizacji pracy. Odpowiedzialność karną ponosi pracownik, zaś cywilną - pracodawca. Z uwagi na rozlegle obrażenia i wysoką kwotę dochodzonego odszkodowania, proces trwał kilka lat. Powodem tego było też stanowisko ubezpieczyciela pracodawcy, który odmawiał przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wypadek.

Wyrokiem Sąd Okręgowy w Lublinie, zasądził od pozwanego na rzecz powoda:

 • 500 000zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lutego 2009r.

 • rentę za okres od dnia 1 grudnia 2009r. do dnia 31 marca 2013r. w zmiennej wysokości szczegółowo opisanej w wyroku, ze wskazaniem daty wymagalności odsetek od poszczególnych kwot oraz rentę bieżącą począwszy od dnia 1 kwietnia 2013r. w wysokości 4 577zł miesięcznie, płatną do dnia 10 każdego miesiąca do rąk przedstawiciela ustawowego, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności;

 • odszkodowanie w wysokości 60 533,26zł z ustawowymi odsetkami - od kwoty 60 087,17zł od dnia 5 lutego 2010r. ;

 • - od kwoty 398,39zł od dnia 30 listopada 2009r;

 • - od kwoty 47,70zł od dnia 4 kwietnia 2010r., do dnia zapłaty;

 • ustalił odpowiedzialność pozwanego na przyszłość;

 • oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

 • zasądził od pozwanego na rzecz powoda 7 234zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

 • nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie od powoda z zasądzonego roszczenia 12 464,94zł , zaś od pozwanego 37 393 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Łącznie uzyskano odszkodowanie  w wysokości ponad 1,2 mln zł.

Powołany biegły z zakresu psychiatrii wskazał, że z uwagi na uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego i znaczne deficyty intelektualne powód nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, wykonywać jakiejkolwiek pracy nawet w warunkach pracy chronionej. Trwały uszczerbek na zdrowiu biegły określił na 100%, a rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych jako ogromny.

Na identyczny uszczerbek na zdrowiu oraz rozmiar cierpień, a także encefalopatię uniemożliwiającą samodzielną egzystencję powoda wskazał biegły z zakresu neurologii i rehabilitacji.

Biegły z zakresu chirurgii potwierdził istnienie związku obrażeń z przebytym wypadkiem. Wskazał na bardzo duży zakres cierpień powoda i konieczność przyjmowania silnych leków przeciwbólowych. Mimo, że leczenie chirurgiczno - ortopedyczne zostało zakończone biegły wskazał na konieczność stałej opieki przy wszystkich czynnościach. Uszczerbek na zdrowiu określił na 77%.

Sąd Okręgowy zasadził o rentę argumentując, że przysługuje ona poszkodowanemu w razie:

 • całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej;

 • zwiększenia się jego potrzeb;

 • zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.

Link do tego wyroku, opublikowanego na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie znajduje się tutaj.

 

RODO. Polityka bezpieczeństwa danych
w Kancelarii Mediator

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję