Szukaj w serwisie

Nasze sprawy

Poważne skutki neurologiczne u poszkodowanego pieszego – wyrok sądu

Odszkodowania przed sądami - nasze wyroki
Poważne skutki neurologiczne u poszkodowanego pieszego – wyrok sądu

Potrącony mężczyzna

34-letni mężczyzna został potrącony na nieoświetlonej wiejskiej drodze w wyniku czego doznał bardzo poważnego urazu głowy. Wypadek uniemożliwił poszkodowanemu pracę zarobkową – pozbawił go także części możliwości intelektualnych, koncentracji oraz problemów ze wzrokiem. Z pomocą kancelarii Mediator poszkodowany rozpoczął ubieganie się o odszkodowanie. Ubezpieczyciel jednak znacznie zaniżył przyznaną kwotę zadośćuczynienia, za to zawyżył stopień przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody. Sprawa trafiła do sądu.

 

Poszkodowany z krwiakiem mógu

Mężczyzna szedł nieprawidłowo prawą stroną nieoświetlonej drogi. Jadący za nim kierowca samochodu, będący pod silnym wpływem alkoholu potrącił pieszego i zbiegł z miejsca zdarzenia. Sprawca wypadku w procesie karnym został ukarany więzieniem oraz karą grzywny. Po wypadku, świadkowie zdarzenia zadzwonili po karetkę pogotowia, która zabrała poszkodowanego do szpitala. Tam zdiagnozowana krwiaka mózgowego. Ponieważ stan mężczyzny bardzo szybko się pogarszał, w trybie pilnym została przeprowadzona operacja krwiaka. W tydzień p operacji poszkodowany został wypisany do domu. Przez pierwsze kilka miesięcy opiekę nad poszkodowanym sprawowała jego matka. Ubierała go, kąpała i goliła. Mężczyzna wpadł w totalną apatię. Skarżył się bóle i zawroty głowy oraz bóle kręgosłupa. Po zasie pojawiła się także padaczka pourazowa. W wyniku przeprowadzonej operacji znacznie pogorszył się wzrok mężczyzny. Dopiero mniej więcej po pół roku od zdarzenia poszkodowany zaczął robić podstawowe rzeczy „obok siebie”, jednak miał znaczne problemy z koncentracją i pamięcią. Nie mógł prowadzić samochodu i pomimo tego, że próbował wrócić do wyuczonego zawodu malarza – zaniechał prób ze względu na silne zawroty głowy i zakaz lekarza prowadzącego leczenie psychiatryczne. Mężczyzna przez długi czas cierpiał na zaburzenia snu i lęki – szczególnie w momencie kiedy znalazł się w pobliżu miejsca zdarzenia.

 

Przed wypadkiem mężczyzna wykonywał prace sezonowe w firmie murarskiej. Zwykle pracował przez pół roku, a następne pół roku pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolniczego. Mężczyzna wykonywał też sporo prac dorywczych na zlecenie lub polecenie znajomych. Po wypadku nie mógł już wrócić do wyuczonego zawodu, a w gospodarstwie rolnym rodziców mógł wykonywać jedynie nieskomplikowane fizyczne prace i to pod nadzorem.

 

Sąd

Po roku od zdarzenia, mężczyzna postanowił ubiegać się o odszkodowanie. Z pomocą kancelarii Mediator została skompletowana dokumentacja i przygotowane roszczenie. Ubezpieczyciel przyznał poszkodowanemu łączną kwotę zadośćuczynienia 60 000 złotych i pomniejszył o 505 przyczynienia się – wypłacona zatem zaledwie 30 000 złotych oraz 200 złotych tytułem zniszczonej odzieży. Ubezpieczyciel nie uznał kosztów opieki sprawowanej przez matkę, które zostały wliczone na kwotę ponad 2500 złotych. Poszkodowany nie podważał tego, ze będąc pod wpływem alkoholu i idąc nieprawidłową stroną drogi przyczynił się do powstania wypadku jednak 50% przyczynienie było w jego ocenie krzywdzące.

 

Wyrok sądu

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Kielcach. Sąd po zbadaniu sprawy, zasięgnięciu opinii biegłych sądowych uznał, ze kwota przyznana przez ubezpieczyciela nie rekompensuje doznanej krzywdy. Ostatecznie poszkodowany otrzymał 90 000 złotych tytułem zadośćuczynienia z należnymi odsetkami oraz rentę miesięczną w kwocie 681 złotych.

 

Opracowanie - MEDIATOR