Szukaj w serwisie

Nasze sprawy

Poważne obrażenia u pasażera samochodu osobowego – sąd nakazuje wypłatę adekwatnego odszkodowania

Odszkodowania przed sądami - nasze wyroki
Poważne obrażenia u pasażera samochodu osobowego – sąd nakazuje wypłatę adekwatnego odszkodowania

Poszkodowany kierowca

W wyniku wymuszenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu przez kierowcę samochodu osobowego doszło do zderzenia dwóch aut i poważnych obrażeń u jednego z pasażerów. Młody, wykształcony mężczyzna znacznie ucierpiał na wypadku, a co za tym idzie – pogorszyła się jakość jego życia. W walce o odszkodowanie trzeba było iść do sądu. O taki wyrok warto było walczyć.

Życie po wypadku

Na miejsce zdarzenia przyjechała karetka pogotowia, która zabrała poszkodowanego w ciężkim stanie. Przez kilka pierwszych dni mężczyzna był hospitalizowany z poważnym zagrożeniem życia. Rozpoznano u niego raz głowy, złamanie kości czaszki, stłuczenie mózgu, urazu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz piersiowym, pęknięcia śledziony z koniecznością jej usunięcia, pourazowej głuchoty jednego ucha, niedowład lewej stopy oraz wiele innych obrażeń. Stan poszkodowanego był bardzo ciężki.

 

Poważne komplikacje zdrowotne

Śledzionę trzeba było usunąć, co prawdopodobnie będzie powodowało skutki zdrowotne w przyszłości. Po kilku tygodniach pobytu w szpitalu mężczyzna został wypisany do domu. Opiekę – najpierw w zakresie niemal całodobowym, potem po kilka godzin dziennie nad poszkodowany sprawowała jego matka. Po kilku miesiącach mężczyzna pojechał do sanatorium gdzie spędził kilka tygodni. Rokowania na przyszłość co do zdrowia mężczyzny są niepewne. Do tej pory cierpi z powodu przewlekłych bólów kręgosłupa – zarówno na odcinku lędźwiowym jak i piersiowym, niedowładu stopy, osłabienia mięśni rąk i nóg oraz trwałego, 100% uszkodzenia słuchu.

 

Straty i szkody

Przed wypadkiem poszkodowany pracował w charakterze pracownika umysłowego w dużej firmie. W rok po wypadku wrócił do pracy, a po okresie pół roku został zwolniony. Po tym czasie znalazł pracę w salonie meblowym i ukrywał przed pracodawcą głuchotę oraz pozostałe problemy zdrowotne. Należy zwrócić uwagę, że mężczyzna skończył studia i miał już spore doświadczenie zawodowe – wypadek zatem pozbawił go możliwości rozwoju zawodowego a co za tym idzie – wyższych zarobków.

 

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Po roku od wypadku poszkodowany rozpoczął ubieganie się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Kancelaria przygotowała roszczenie i wysłała do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel przychylił się do roszczeń w zakresie opieki nad mężczyzną oraz kosztów leczenia, ale obniżył świadczenia o 50% z powodu braku zapiętych pasów. Co do zadośćuczynienia – na drodze postępowania polubownego poszkodowany otrzymał 32500 złotych. Ponieważ przy tak rozległych obrażeniach kwota zdaniem pełnomocnika była zbyt niska – sprawa trafiła do sądu.

 

Sprawa trafiła do sądu

Sąd po wnikliwym zbadaniu, na podstawie zeznań świadków a przede wszystkim na podstawie opinii biegłych sądowych wydał wyrok i nakazał ubezpieczycielowi wypłatę prawie 128 000 złotych tytułem wszystkich roszczeń i zwrot kosztów procesu. Została także ustalona odpowiedzialność ubezpieczyciela za skutki wypadku mogące wystąpić w przyszłości. Sąd nie obniżył przyczynienia, ponieważ biegły sądowy uznał, że poszkodowany miał zapięte pasy. Kwota była satysfakcjonująca zarówno dla kancelarii, a przede wszystkim dla poszkodowanego.

 

Opracowanie - MEDIATOR