Szukaj w serwisie

Dla administracji

Kancelaria Prawna Mediator. Dostosowujemy podmioty publiczne do nowych wymogów oraz opracowujemy i przygotowujemy deklarację dostępności, która powinna zawierać informacje na temat dostępności w 3 płaszczyznach:

1. Dostępność cyfrowa

2. Dostępność architektoniczna

3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Nasza oferta obejmuje audyt dostępności cyfrowej wg wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji oraz wytyczne i wzory dla potrzeb opisu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

Kto podlega ustawie o zapewnieniu dostępności ?

Oto główna lista podmiotów, podlegających ustawie

Na liście są m.in:

 • Biblioteki Publiczne
 • Domy kultury
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Jednostki budżetowe
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki iwszystkie jednostki podległe
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Przedszkola publiczne
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Szkoły publiczne
 • Uczelnie publiczne
 • Urzędy marszałkowskie
 • Urzędy miast
 • Urzędy gmin
 • Starostwa Powiatowe
 • Muzea publiczne
 • Galerie sztuki publiczne
 • Żłobki

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych

Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej dotyczy wszystkich powstałych oraz nowo tworzonych stron internetowych i aplikacji mobilnych przez podmioty publiczne.

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne, którymi zarządzają podmioty publiczne powinny być dostępne cyfrowo dla obywateli z niepełnosprawnościami. Zakres wymagań precyzuje załącznik do ustawy. Tabela jest równoważna standardowi WCAG 2.1 z wyłączeniem dostarczania napisów na żywo.

Na pełne dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy - insytucje publiczne mają czas najpóźniej do 23 września 2020 roku.

Pierwszy raport o stanie dostępności kraju przygotuje Ministerstwo Cyfryzacji w 2021r.

Przydatne wskazówki i informacje na stronie Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej

 

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego. Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych dostępności architektonicznej – zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się (windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku)

 

Zachęcamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły podjęcia się zlecenia przygotowania deklaracji dostępności.

 


 

Proszę o więcej informacji na temat usługi mailem lub telefonicznie:

Prośba o kontakt została wysłana
Kiedy możemy zadzwonić?