Szukaj w serwisie

Aktualności Wróć do listy

Wypadek komunikacyjny z udziałem niechronionych uczestników ruchu – droga do odszkodowania

09.02.2021
Wypadek komunikacyjny z udziałem niechronionych uczestników ruchu – droga do odszkodowania

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to piesi oraz kierowcy pojazdów jednośladowych. Jest to grupa najbardziej narażona na poważne obrażenia podczas wypadków.

Jakie sytuacje najczęściej doprowadzają do wypadków, po których poszkodowani mają prawo do odszkodowania?

Potrącenie pieszego na przejściu – kierowcy nie zachowują należytej uwagi lub wyprzedzają na pasach.
Potrącenie pieszego na poboczu – do takich sytuacji często dochodzi w niewielkich miejscowościach, gdzie przy ulicy nie znajduje się chodnik.
Potrącenie pieszego na drogach wewnętrznych i osiedlowych – do takich sytuacji dochodzi najczęściej w momencie wycofywania pojazdu lub wyjeżdżania z prywatnych posesji.
Czasem zdarza się, że poszkodowani to piesi znajdujący się na chodniku, na który z różnych powodów wjeżdża samochód.
Potrącenie rowerzysty w miejscu wyznaczonym dla tych pojazdów – najczęściej jest to kontynuacja ścieżki rowerowej, a kierowcy nie zachowują należytej ostrożności.
Potrącenie rowerzysty jadącego poboczem drogi – kierowcy samochodów najczęściej nie zachowują odpowiedniej odległości od jednośladu.
Wymuszenie pierwszeństwa czego skutkiem jest potrącenie kierowcy jednośladu.
Wypadki z udziałem motocyklistów, podczas których dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa i zderzenia z innym pojazdem.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Mediatora?

Towarzystwa ubezpieczeniowe to przedsiębiorstwa nastawione na zysk. Bez szczegółowej wiedzy prawniczej bardzo trudno jest uzyskać adekwatną kwotę odszkodowania.
Źle sporządzone roszczenie często zamyka drogę do uzyskania odszkodowania na kolejnych etapach.
Profesjonalnie prowadzona sprawa na drodze polubownej ma znaczenie przy ubieganiu się o odszkodowanie przed sądem.
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam właściwie oszacować i uzyskiwać dla klientów wysokie kwoty świadczeń odszkodowawczych.
Koszty obsługi prawnej wliczone są w ustaloną prowizję po wygranej sprawie. Klient zatem nie płaci dodatkowo za każdy ruch prawnika.
Wszelkie zmiany w prowadzeniu sprawy są szczegółowe omawiane z klientem.


Jakie są warunki otrzymania odszkodowania?

Aby uczestnik wypadku mógł ubiegać się o odszkodowanie musi mieć status poszkodowanego. Dlatego niezależnie od rozmiaru obrażeń – zawsze warto wezwać na miejsce wypadku policję i karetkę pogotowia lub po wypadku zgłosić się do lekarza. Policja jest zawsze najpewniejszym i najbardziej wiarygodnym organem ustalającym przebieg zdarzenia. Równie ważna jest dokumentacja medyczna, która jest dowodem uczestnictwa w wypadku i świadczy o rozmiarach obrażeń. Do oszacowania wielkości należnego odszkodowania potrzebna jest także dokumentacja dotycząca poniesionych w wyniku wypadku strat: kosztów leczenia, kosztów dojazdów do placówek medycznych lub straty finansowe spowodowane brakiem możliwości zarobkowania. Na podstawie tych dokumentów, radca prawny przygotowuje roszczenie odszkodowawcze i dostarcza je do ubezpieczyciela.

Drogi uzyskania odszkodowania

Droga polubowna

Prawnicy Mediatora zawsze dążą do uzyskania wysokiego odszkodowania na drodze polubownej. Na podstawie wiedzy i doświadczenia specjalista potrafi rzetelnie oszacować wysokość należnego odszkodowania oraz przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu argumenty pooparte orzecznictwem. Kolejnym krokiem jest odwołanie od decyzji – jeśli ta nie jest satysfakcjonująca. Czasem dochodzi także do powołania ponownych komisji lekarskich i negocjacji, które skutkują zawarciem ugody.

Droga sądowa

Jeśli uzyskanie adekwatnej kwoty odszkodowania nie jest możliwe na drodze polubownej oraz nie została zawarta ugoda, Mediator za zgodą klienta wchodzi na drogę sądową. Jest to droga znacznie dłuższa, jednak w niektórych przypadkach jedyna, która pozwala na uzyskanie adekwatnego odszkodowania. W przypadku kancelarii Mediator to 99% wygranych spraw. Najczęściej w sądzie rozstrzygane są sporne kwoty świadczeń, czasem jednak oprócz tego, także sporna jest kwestia odpowiedzialności. W przypadku drogi sądowej, nasz klient nie ponosi ‘z góry’ kosztów reprezentacji pełnomocnika w sądzie ani żadnych innych kosztów obsługi. Są one należne po wygranej, co jest dla klientów komfortowe oraz zapewnia zaangażowanie Mediatora w sprawie.

Każda sprawa jest indywidualna. Zachęcamy do zlecenia nam bezpłatnej opinii

 

Opracowanie MEDIATOR - POMAGAMY POSZKODOWANYM