Szukaj w serwisie

Aktualności Wróć do listy

Tragiczny wypadek – uzyskanie odszkodowania za wypadek w Anglii dla matki ofiary

02.01.2021
Tragiczny wypadek – uzyskanie odszkodowania za wypadek w Anglii dla matki ofiary

Śmiertelne wypadki komunikacyjne zdarzają się wszędzie tam gdzie występuje ruch drogowy. Ofiarą czyjejś brawury, zagapienia lub braku odpowiedzialności można stać się nawet wtedy, kiedy sami staramy się zawsze stosować do przepisów ruchu drogowego. 19-letnia Ewa, mieszkanka Stalowej Woli zmarła tragicznie wskutek wypadku komunikacyjnego, który wydarzył się na terenie Wielkiej Brytanii. Matka zmarłej dziewczyny otrzymała zadośćuczynienie i odszkodowanie z powodu traumy spowodowanej utratą bliskiej osoby.

 

Wypadek w Angli - tragiczna śmierć młodej dziewczyny

19-letnia Ewa przyjechała do Wielkiej Brytanii tuż po maturze. Przed pójściem na wymarzoną filologię angielską, chciała podszkolić swój język. Dziewczyna wraz z matką na co dzień mieszkały w niewielkiej miejscowości nieopodal Stalowej Woli. Dziewczyna pomagała prowadzić matce niewielkie gospodarstwo rolne i to było jedynym źródłem utrzymania obu kobiet. Dziewczyna wyjechała na kilka miesięcy do znajomych w Anglii i tam czasowo podjęła pracę. Wypadek miał miejsce w Castleford. Dziewczyna wracała z pracy. Kierowca samochodu osobowego jadącego naprzeciwko nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wpadł w poślizg. Zjeżdżając na przeciwległy pas uderzył w samochód, którym podróżowała 19-letnia Ewa. Młoda kobieta poniosła śmierć na miejscu.

 

Trauma matki zmarłej – czy uzyskanie odszkodowania w Polsce za wypadek w Wielkiej Brytanii jest możliwe?

Ewa była jedynym dzieckiem swojej matki. Kobieta po wiadomości o tragicznej śmierci córki doznała ogromnego wstrząsu psychicznego i przez kilka następnych tygodni była zmuszona do zażywania silnych środków uspokajających. Po tym czasie kobieta rozpoczęła leczenie depresji i w dalszym ciągu brała farmaceutyki, które miały pomóc jej dojść do siebie. Śmierć córki odbiła się także na zdrowiu fizycznym kobiety. Zaczęły się poważne problemy z żołądkiem, bóle i nudności spowodowane silnym stresem. Kobieta bardzo tęskniła za swoja córką i wciąż myślała o tym, jak wyglądałoby ich życie gdyby nie wypadek. Można powiedzieć, że kobieta doznała szkody bezpośredniej przez wypadek córki. Epizody depresyjne, długotrwałe leczenie, zaburzenia nerwicowe w ogromnym stopniu wpłynęły na osłabienie aktywności życiowej. Zasadnym było zatem, aby kobieta ubiegała się o odszkodowanie za tragiczny wypadek córki. Czy musiała wystąpić o odszkodowanie w Anglii ? Nie było takiej konieczności. Od kilku lat możliwe jest to przez PBUK- instytucję działającą w Warszawie. Pośredniczy ona w likwidacji szkód komunikacyjnych, poszkodowanych Polaków, którzy doznali obrażeń lub ponieśli śmierć w wypadkach na terenie całej UE.

 

Odszkodowanie za wypadek – orzecznictwo sądowe

W znacznym stopniu pogorszyła się także sytuacja materialna poszkodowanej. Córka pracowała na gospodarstwie i pomagała matce w pracach rolniczych. Po wypadku aktywność życiowa i zawodowa kobiety znacznie spadła a zwiększyły się wydatki na wynajem ludzi do prac polowych. Kobieta doznała zatem szkody w wymiarze materialnym jak i niematerialnym, która obejmuje zarówno sytuację aktualną jak i przyszłość. Pogorszeniem sytuacji życiowej z pewnością jest śmierć dorastającej córki (jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 1969r., II CR 128/69, OSPiKA 1970, poz.122), oraz doznanie ogromnego wstrząsu psychicznego w obliczu utraty najbliższej osoby, która pociąga za soba pogorszenie sytuacji materialnej poprzez osłabienie aktywności życiowej (jak orzekła Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 maja 1969r., II CR 114/69, OSNCP 1970, nr 7-8,poz.129).

Wypadek na terenie innego kraju – wypadek w Anglii

W obliczu pogarszającej się sytuacji życiowej, matka zmarłej tragicznie dziewczyny przyszła do kancelarii Mediator z zapytaniem o możliwość ubiegania się o odszkodowanie w Anglii. Po przygotowaniu dokumentacji, sporządzono roszczenie odszkodowawcze na kwotę 150000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku śmierci osoby najbliższej, oraz zwrot kosztów pogrzebu. W dokumencie powoływano się na art.446 § 3 kc. mówiącym o o przyznaniu stosownego odszkodowania oraz art. 446 § 3 kc, w którym mowa o prawie do odszkodowania za szkody o charakterze niematerialnym, wynikającym np. z silnego wstrząsu psychicznego wywołanego utartą jedynej córki. Ostatecznie podpisano z towarzystwem ubezpieczeniowym ugodę pozasądową na mocy której, matka tragicznie zmarłej dziewczyny otrzymała 120000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz 11 795 złotych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu.

Wypadki w UK – co dalej ?

Wypadki Polaków w Anglii stają się coraz powszechniejsze z uwagi na przebywających na wyspach Polaków oraz ruch turystyczny. Uzyskanie odszkodowania za wypadek komunikacyjny na terenie Wielkiej Brytani czy wypadek w pracy w Anglii, gdzie wielu rodaków pracuje – nie stanowi dużego problemu. Wystarczy wiedza z zakresu likwidacji szkód, zgromadzenie dokumentacji oraz gdzie zgłosić szkodę. Prawdopodobnie Brexit UK z Unii Europejskiej tego stanu nie pogorszy. Wypadki w Anglii były i będą, a kwoty należnego odszkodowania są coraz bliższe kwot wypłacanego odszkodowania dla obywateli Wielkiej Brytanii.