Szukaj w serwisie

Aktualności Wróć do listy

Przyczynienie się do wypadku. W jakich sytuacjach ubezpieczyciele najczęściej obniżają odszkodowanie?

10.03.2021
Przyczynienie się do wypadku. W jakich sytuacjach ubezpieczyciele najczęściej obniżają odszkodowanie?

Co jest przyczynienie ?

Przyczynienie się do wypadku jest sytuacją, w której poszkodowany miał realny wpływ na doznane własne obrażenia. Aby ubezpieczyciel mógł procentowo obniżyć odszkodowanie, przyczynienie musi być poparte okolicznościami wypadku. Od decyzji o obniżeniu odszkodowania z powodu przyczynienia Mediator się odwołuje.

Za przyczynienie się do wypadku możemy uznać takie zachowanie, które ma bezpośredni związek ze szkodą i według norm społecznych i prawnych jest obiektywnie nieprawidłowe lub łamiące zasady. Przyczynienie się do powstania szkody może być nie tylko działaniem, ale też zaniechaniem działania np. nie zapięcie pasów bezpieczeństwa przez pasażera czy przechodzenie pieszego przez przejście, kiedy nie jest on dobrze widoczny.

 

Przyczynienie w procentach

Ubezpieczyciel określa przyczynienie poszkodowanego procentowo. Ten ustalony procent odnosi się do wszystkich świadczeń takich jak zadośćuczynienie, odszkodowanie, koszty czy straty. Obecnie nie można całkowicie pozbawić poszkodowanego prawa do odszkodowania. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy wina za poniesioną szkodę leży całkowicie po stronie poszkodowanego.

 

Przykłady

Dobrymi i popularnymi przykładami na przyczynienie się do powstania szkody podczas wypadku jest:

  • Przekroczenie prędkości, które zwiększyło prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku.
  • Nie zapięcie pasów bezpieczeństwa, co bezpośrednio spowodowało większe obrażenia u poszkodowanego.
  • Świadoma jazda z nietrzeźwym kierowcą.
  • Przebieganie przez jezdnię lub w miejscu w którym nie ma przejścia dla pieszych.
  • Brak włączonych świateł w samochodzie.
  • Brak kasku podczas jazdy na motorze.
  • Wypadek w pracy: uchylenie się od całkowitego przestrzegania przepisów BHP.
  • Nie stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego i tym samym powiększanie rozmiaru szkody.
  • Zły stan zdrowia sprzed wypadku, którego nie można przypisywać ubezpieczycielowi w ramach odpowiedzialności za wpadek.
  • Obsługa nie sprawnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Należy pamiętać, że obniżenie odszkodowania z powodu przyczynienia się powinno mieć wyraźny związek z zaistniałą szkodą. Jeśli zatem motocyklista w wypadku doznał urazu nogi, jego brak kasku nie powinien mieć wpływu na obniżenie odszkodowania.

 

Poszkodowany klient MEDIATORA. Ciekawy przypadek

Jeden z naszych klientów, jako kierowca busa nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Doszło do czołowego zderzenia z innym busem. Nasz klient, gdyby miał pasy zapięte - nie przeżyłby tego wypadku. W wyniku zderzenia wyleciał przez boczną szybę. Miał duże obrażenia. Ubezpieczyciel uznał przyczynienie w 50%, zaś sąd rozstrzygnła to na koszyść poszkodowanego i uznał, że w tym przypadku zapiete pasy zwiększyły by rozmiar szkody. Wg sądu o przynieniu nie było mowy !

 

Sprawy sporne

Nie w każdej sytuacji ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie. Udowodnienie związku pomiędzy winą, a zaistniałą szkodą leży po stronie podmiotu, który na przyczynienie się powołuje – czyli na ubezpieczycielu. Jeśli np. pasażer został poszkodowany w wypadku, a samochodem kierował nietrzeźwy kierowca – o czym poszkodowany nie wiedział, odszkodowanie nie powinno być pomniejszone.

 

Opracował - MEDIATOR