Szukaj w serwisie

Aktualności Wróć do listy

Odszkodowanie za wypadek w pracy – droga postępowania

07.02.2021
Odszkodowanie za wypadek w pracy – droga postępowania

Wypadki w pracy nie należą do rzadkości. Zdarzają się one zarówno w wielkich zakładach pracy jak i w kilkuosobowych firmach. Niska świadomość społeczna, a niejednokrotnie presja pracodawcy powoduje, że poszkodowani rezygnują z ubiegania się o odszkodowanie lub nieświadomie zamykają sobie drogę poprzez niewłaściwą ocenę sytuacji. Co zrobić, kiedy podobny wypadek przydarzy się Tobie?

 

Od kogo odszkodowanie za wypadek w pracy ?

Zwykle mają miejsce 3 podstawy do roszczeń odszkodowawczych:

  1. odszkodowanie z ZUS
  2. odszkodowanie od pracodawcy (lub od jego ubezpieczyciela w ramach polisy OC)
  3. odszkodowanie z własnej, dobrowolnej polisy lub grupowej

 

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem w pracy?

Aby wypadek nosił znamiona wypadku powinno być spełnionych kilka warunków:

  • Wypadek zdarzył się podczas wykonywania codziennych i przydzielonych obowiązków służbowych.
  • Wypadek zdarzył się podczas wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, nawet wówczas kiedy nie było wydane wyraźne polecenie przełożonego.
  • Wypadek zdarzył się poza miejscem wykonywania pracy, ale w czasie będącym pod dyspozycją pracodawcy.
  • Wypadek zdarzył się w czasie podróży służbowej.
  • Wypadek zdarzył się podczas zadań wykonywanych na zlecenie związków zawodowych.
  • Wypadek zdarzył się podczas szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy ?

Poza czasem i miejscem zdarzenia, wypadek w pracy musi wydarzyć się nagle. Oznacza to, że zdarzenie nie może mieć charakteru zaplanowanego. Wypadek staje się wypadkiem wówczas, kiedy wskutek zdarzenia dochodzi do śmierci lub uszkodzenia ciała. Wypadek w pracy musi być spowodowany przyczyną zewnętrzną np. niesprawnym urządzeniem lub siłami niezależnymi od pracownika. Ponieważ każdy przypadek jest indywidualny - wymaga indywidualnej oceny.

 

Postępowanie pracownika i pracodawcy

Osoba poszkodowana w wypadku w pracy, ma obowiązek zawiadomienia o zdarzeniu pracodawcę w formie pisemnej tak szybko, jak tylko pozwala mu na to stan zdrowia. O powiadomieniu o wypadku pracodawcę mają także świadkowie zdarzenia. Niezwłocznie po powiadomieniu o wypadku, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest ustalenie okoliczności wypadku. Zespół ma obowiązek dokonać oględzin miejsca wypadku, ocenić stan urządzeń, sprawdzić warunki wykonywania pracy, wdrożenie zasad BHP, przesłuchać uczestników wypadku (o ile stan zdrowia na to pozwala) oraz świadków. Ponadto, zespół powypadkowy ma obowiązek ocenić kwalifikację wypadku, zebrać materiał dowodowy i w razie potrzeby, zasięgnąć opinii lekarskiej. W przypadku nieprawidłowości pomocą służy PIP.

 

Odszkodowanie za wypadek w pracy – od kogo?

Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie dwutorowo. Po pierwsze: zgłosić wypadek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a tam komisja lekarska ustali procentowy uszczerbek na zdrowiu i przyzna stosowną kwotę odszkodowania. ZUS nie uzależnia wypłaty świdczenia od tego kto był winny wypadku w pracy. Po drugie: poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC pracodawcy lub jeśli takowa nie jest wykupiona – bezpośrednio od pracodawcy. O ile w tym pierwszym przypadku, sprawa jest dość jasna, o tyle w drugim – ubezpieczyciel lub pracodawca mogą odmówić lub znacznie zaniżyć kwotę należnego odszkodowania. W tym przypadku – w odróżnieniu od ZUS - poszkodowany pracownik może ubiegać się o zadośćuczynienie, koszty leczenia, koszty opieki osób drugich, koszty poniesionej rehabilitacji i rekompensatę wszelkich strat poniesionych w wyniku wypadku. Każdy wypadek jest indywidualny i tak należy go traktować. Ponieważ kwestia ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC lub bezpośrednio od pracodawcy jest dużo bardziej złożona – rozsądniej jest powierzyć ją fachowcom. Pracownik, który uległ wypadkowi najczęściej nie posiada odpowiedniej wiedzy, aby wyegzekwować należną kwotę, a co najważniejsze nie ma wiedzy ile tak naprawdę mu się należy tego świadczenia. Oczywiście można samemu dochodzić praw przed sądem, ale w starciu z tak poważnym przeciwnikiem procesowym, o zupełnie odmiennym celu, jakim jest Ubezpieczyciel, nie ma co liczyć na szczęśliwy traf. Ponieważ poszkodowani najczęściej nie potrafią ocenić rozmiaru szkody i wycenić swojego odszkodowania – pozostają przy pierwszej decyzji podjętej przez ubezpieczyciela.

Skuteczne odzyskanie odszkodowania po wypadku w pracy nie jest sprawą prostą i wymaga zarówno doświadczenia, znajomości rynku ubezpieczeniowego oraz odszkodowawczego oraz wiedzy prawniczej związanej z likwidacją szkód na osobie. Samodzielne próby uzyskania stosowanego odszkodowania, rzadko kończą się sprawiedliwą dla poszkodowanego decyzją. Pomogliśmy już wielu poszkodowanym, mi.n:

To nie firmy Ubezpieczeniowe i ZUS wypłacają za mało odszkodowania, lecz poszkodowani nie potrafią udowodnić swoich roszczeń ! Pamiętajmy o tym ! Zalecamy przed złożeniem wyjaśnień i dokumentacji wypadkowej, skonsultować to z MEDIATOREM.

 

Odszkodowanie za wypadek w pracy - zleć opinię.