Szukaj w serwisie

Aktualności Wróć do listy

Nasz przedstawiciel na konferencji "Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego - wczoraj, dziś i jutro"

01.05.2015
Nasz przedstawiciel na konferencji "Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego - wczoraj, dziś i jutro"

24 marca w Warszawie odbyła się konferencja "Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego - wczoraj, dziś i jutro" zorganizowana przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych oraz Ogólnopolską Izbą Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych. Wśród licznego grona przedstawicieli z branży dołączył także Artur Jata -  reprezentant firmy Mediator.


Głównym poruszanym tematem była rola i sytuacja kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeniowym. Poruszono zarówno aspekt historyczny jak i ich rolę i perspektywy na najbliższe lata. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, najbardziej doświadczeni praktycy rynku ubezpieczeniowego oraz reprezentanci kancelarii odszkodowawczych. Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym podczas którego poruszono kwestie rokowań oraz zagrożeń dla kancelarii odszkodowawczych.


Najważniejsze części dyskusji


Kwestia opodatkowania
Podczas konferencji poruszono niezwykle ważne dla przyszłości branży kwestie. Jednym z najciekawszych wystąpień był wykład profesora Witolda Modzelewskiego, który z dużą dozą humoru poruszył kwestię opodatkowania odszkodowań oraz odsetek odszkodowań. Profesor zwrócił uwagę na różnice w interpretacjach dotyczących opodatkowania np. Izby skarbowej w Bydgoszczy. Profesor potwierdził swoją odpowiedzią oczekiwania przedstawicieli w kwestii opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych: są one wolne od podatku.


Część edukacyjna
Ze sporym zainteresowaniem spotkało się wystąpienia mecenasa Jakuba Nawracały, który poruszył zagadnienie błędów i nieprawidłowości w pracy pełnomocnika. Zgodnie z założeniami konferencji – nie poruszano tematu patologii lecz zwracano uwagę, co powinno stać się szczególnym przedmiotem zainteresowania profesjonalnych pełnomocników oraz czego zdecydowanie należy się wystrzegać. Mecenas na forum dokonał także analizy profesjonalnego roszczenia odszkodowawczego udowodniając jednocześnie, jak jest to trudna sprawa dla przeciętnego poszkodowanego „Kowalskiego”. Doprowadziło to jednocześnie do pytania, dlaczego ubezpieczyciele nie ułatwiają zadania samym poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń.


Ocenia funkcjonowania rynku kancelarii odszkodowawczych
Oceną kancelarii odszkodowawczych zajął się mecenas Aleksander Daszewski. Prelegent generalnie chwalił dokonania branży. Podkreślał, że ich powstawanie było odpowiedzią na próżnię pozostawioną przez ubezpieczycieli przy nieprawidłowej likwidacji szkód. Wskazał także nikłą ilość skarg na kancelarie odszkodowawcze w porównaniu ze skargami na towarzystwa ubezpieczeniowe. Jednocześnie wskazywał na błędy w funkcjonowaniu kancelarii i pracy przedstawicieli odszkodowawczych: szczególnie błędy dotyczące zbyt agresywnego pozyskiwania klientów oraz zbyt pochopne podpisywanie ugód, które nie zawsze są w interesie klienta.
W podsumowaniu konferencji i podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy wspólnie doszli do wniosku, że kancelarie odszkodowawcze nie znikną z rynku – na pewno nie w perspektywie najbliższych lat. Wspomniano o budowaniu społecznego zaufania do firm odszkodowawczych jako podmiotu wspomagającego poszkodowanego. Podsumowano także kierunek w jakim powinny pójść kancelarie – ich zadaniem ma być doprowadzanie do korzystnych porozumień i mediacji pozasądowych. Wspólnym zadaniem konferencji ma być doprowadzenie w przyszłości do pełnego uregulowania rynku odszkodowań i wprowadzenia zawodu doradcy odszkodowawczego – regulowanego egzaminem państwowym.

 

Opracowanie MEDIATOR - POMAGAMY POSZKODOWANYM