Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij
Aktualności
5 gru

Kim jest biegły i jakie są jego rodzaje na gruncie polskiego prawa?

Kim jest biegły i jakie są jego rodzaje na gruncie polskiego prawa?

Kim jest biegły ?

Należy wskazać, że pojęcie biegłego nie jest w postępowaniu cywilnym dokładnie sprecyzowane. Zgodnie z art. 278 §1 KPC:

,,W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.”

Tak więc analizując ów przepis wnioskować możemy, iż biegłym jest osoba posiadająca wiadomości specjalne z danej dziedziny nauki powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia fachowej opinii odnośnie faktów podlegających dowodzeniu, niewątpliwie posiadającą praktykę zawodową.

Różnica pomiędzy biegłym a biegłym sądowym

W prawie polskim możemy spotkać się z pojęciem  biegłego sądowego jak i biegłego (ad hoc).
Określenie biegły sądowy oznacza osobę wpisaną na listę biegłych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego. Tryb ustanawiania, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji określa „Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005.r w sprawie biegłych sadowych”.  
Stali biegli sądowi są powoływani na okres 5 lat, przy czym okres ten upływa z końcem roku kalendarzowego, w którym zostali powołani. Biegły może także z określonych przyczyn zaprzestać pełnienia funkcji biegłego na jego prośbę, jeżeli utracił warunki do pełnienia tej funkcji.

Kto może być biegłym sądowym?

a) Osoba korzystająca z pełni praw obywatelskich
b) Ukończyła 25 lat  (wyjątek 21 lat biegły tłumacz języka migowego)
c) Posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki itd.
d) Wyrazi zgodę na ustanowienie go biegłym
e) Daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków
Biegłym nie może być osoba prawna, tylko osobom fizycznym można przypisać cechy wymagane na osobę biegłego. Nie można także być powołana osoba, która zetknęła się już poprzednio z faktami istotnymi dla rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli biegły ma wiedze specjalną a jednocześnie ma spostrzeżenia istotne w danej sprawie, to powinien być on z reguły przesłuchany w charakterze świadka, a na funkcję biegłego powinno się powołać inną osobę.

Biegły ad hoc – kim jest ?

W związku z ostatnim wymaganiem biegły sądowy składa wobec prezesa właściwego sądu okręgowego przyrzeczenie, następnie przy konkretnych sprawach nie powiela przyrzeczenia jedynie powołuje się na nie.
Oddzielnym rozróżnieniem osoby biegłego jest tak zwany biegły ad hoc. Określenie to zaś jest znacznie szersze i dotyczy po prostu biegłych powołanych w danym postępowaniu w celu wydania opinii. Są oni w praktyce powoływani przez sąd, gdy stali biegli sądowi nie posiadają fachowej opinii w danej sprawie.
Rozróżnienie statusu biegłego wynika z art. 283 KPC, który stanowi o tym, że nie ma konieczności odebrania przyrzeczenia od biegłego sądowego przez rozpoczęciem czynności. Zupełnie inaczej jest w przypadku właśnie biegłego ad hoc, gdyż zgodnie z art.282 KPC „biegły składa przed rozpoczęciem czynności przyrzeczenie…”. Ma to związek z koniecznością zweryfikowania faktycznej wiedzy  biegłego. Dlatego tez złożenie przyrzeczenia ma na celu przypomnienie mu o obowiązku sumiennego i bezstronnego wykonywania opinii.

RODO. Polityka bezpieczeństwa danych
w Kancelarii Mediator

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję